SCIC có thể điều chỉnh danh mục thoái vốn năm 2016

Theo tinhnhanhchungkhoan.vn

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, việc thoái vốn tại 10 doanh nghiệp theo Công văn số 1787/TTg-ĐMDN được SCIC thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hiện nay, SCIC đã và đang báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ để quyết định. Trường hợp cần thiết, Tổng công ty sẽ điều chỉnh danh mục thoái vốn năm 2016.

Việc thoái vốn của SCIC tại 10 doanh nghiệp nêu trên được thị trường rất quan tâm bởi đây đều là các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, trong đó có nhiều doanh nghiệp đang niêm yết như: Vinamilk, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, Khoáng sản Hà Giang, Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia, Bảo hiểm Bảo Minh… Trước đó, SCIC đã công bố danh mục triển khai thoái vốn năm 2016, trong đó có 120 doanh nghiệp và hầu như không có doanh nghiệp nào trong số 10 doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn theo Công văn số 1787.

Công văn số 1787 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/10/2015, về 19 doanh nghiệp thuộc diện đầu tư, nắm giữ lâu dài trong Đề án Chiến lược của SCIC. Trong đó có nội dung, SCIC tiếp tục nắm giữ vốn, đầu tư dài hạn đối với 9 doanh nghiệp; SCIC chọn thời gian thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp nhằm đạt lợi ích cao nhất.