Sẽ bãi bỏ các ưu đãi thuế bị lợi dụng để gian lận, trốn thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Taichinh) - Nội dung này được quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ ngày 9/6/2015 về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

 Sẽ bãi bỏ các ưu đãi thuế bị lợi dụng để gian lận, trốn thuế. Nguồn: internet
Sẽ bãi bỏ các ưu đãi thuế bị lợi dụng để gian lận, trốn thuế. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu; bãi bỏ những quy định ưu đãi thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế nhập khẩu hiện đang bị lợi dụng để gian lận thương mại, gây thất thu choNSNN, trước ngày 31/7/2015.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chínhtăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá và các hành vi gian lận khác để trốn thuế, chiếm đoạt ngân sách.

Đồng thời, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định về cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng 10/2015.

Trước ngày 30/9/2015, Bộ Tài chính phảiphối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg về việc thành lập, phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá; đảm bảo cơ chế sử dụng quỹ hợp lý, nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (thay thế Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg), trước ngày 30/9/2015.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chínhphối hợp với cácBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ Đề án Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, thanh tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành trước ngày 30/6/2015.