Sẽ bãi bỏ quy định về nội dung thu, chi, mức chi thường xuyên của trạm y tế xã

Huyền Thu

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 73/2021/TT-BTC ngày 25/8/2021 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã.

Theo đó, Thông tư số 73/2021/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã. Thông tư số 73/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2021.

Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn nội dung và mức chi thường xuyên đối với các Trạm y tế xã; không áp dụng đối với các Trạm y tế phường, thị trấn và các đơn vị y tế thuộc các cơ quan, xí nghiệp, trường học.

Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT quy định chi thường xuyên của Trạm y tế xã không bao gồm kinh phí của các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp trên triển khai thực hiện tại xã và kinh phí để mua thuốc cấp không thu tiền cho một số đối tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn.

Các nguồn kinh phí này được quản lý, sử dụng và quyết toán theo các quy định riêng của Nhà nước.