Sẽ có quy định về trích lập dự phòng cổ phiếu OTC

Theo TBKTSG

Khi giá các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán xuống thấp, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng rủi ro giảm giá chứng khoán.

Nhưng đối với cổ phiếu giao dịch trên thị trường tự do (OTC) thì vẫn chưa có quy định cụ thể để định giá trích lập dự phòng.

Tại hội thảo “Tiêu chuẩn trích lập dự phòng đối với chứng khoán bị giảm giá" diễn ra tại TP. HCM ngày 28/8, đã có nhiều ý kiến thảo luận về phương án giải quyết khúc mắc trên.

Quy định việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán được quy định tại Thông tư số 13/2006 TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Tuy vậy, thông tư này không nêu rõ là quy định này có hiệu lực đối với cổ phiếu của công ty niêm yết hay công ty chưa niêm yết. Vì thế, khi các công ty khi đã mua cổ phiếu OTC, thấy thị trường chứng khoán đi xuống, lo sợ rủi ro nên trích lập dự phòng, nhưng khi đưa khoản này vào chi phí thì Cục thuế không chấp nhận do không có cơ sở định giá cổ phiếu giao dịch tự do.

Theo ông Nguyễn Sơn, Trưởng Ban phát triển thị trường của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì vấn đề này xuất phát từ việc quy định còn thiếu sót và sắp tới sẽ có thông tư sửa đổi.

Tại hội thảo, bà Bạch Thị Tuyết Mai, đại diện Tổng cục Thuế, đề xuất phương án tính giá trích lập là giá bình quân của cổ phiếu OTC đang giao dịch tại 3 công ty chứng khoán vào thời điểm trích lập, nếu trong trường hợp cổ phiếu không có giao dịch thì sẽ tính giá của hợp đồng chuyển nhượng cuối cùng của cổ phiếu đó trước ngày trích lập dự phòng, nhưng không được lâu hơn mức 5 ngày.

Nhiều đại biểu cũng đặt câu hỏi liệu các cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng thì có phải trích lập dự phòng hay không. Tuy nhiên, theo ông Sơn thì những cổ phiếu này do chưa có giao dịch nên không phải trích lập.

Hội thảo cũng bàn đến thời gian trích lập dự phòng, theo Thông tư 13 thì thời điểm trích lập là khi kết thúc năm tài chính, khi doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo tài chính và được kiểm toán. Tuy vậy, thông tư sửa đổi sẽ quy định lại là doanh nghiệp niêm yết lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì sẽ được trích lập dự phòng vào thời gian đó, vì theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, kể từ năm 2009, các doanh nghiệp niêm yết sẽ phải nộp báo cáo bán niên có soát xét.