Sẽ nới room cho công ty chứng khoán trước

Theo thesaigontimes.vn

(Tài chính) Thay vì nới room (tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp) cùng thời điểm cho tất cả các doanh nghiệp không thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện như dự định ban đầu, thì nay Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ áp dụng với công ty chứng khoán trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, việc nới room cho tất cả doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ khó tiến hành sớm như dự định.

Hiện tại, Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư rà soát, phân loại danh mục ngành nghề, để chọn lọc ra ngành nào được nới room, ngành nào không. Nên Ủy ban chứng khoán vẫn tiếp tục chờ văn bản cuối cùng từ Chính phủ.

Riêng với công ty chứng khoán thì việc thực hiện đơn giản hơn. Hiện tại, có hai loại hình công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài được chấp nhận là công ty có vốn đầu tư nước ngoài từ 49% trở xuống hoặc công ty có 100% vốn nước ngoài. Ủy ban đang tách phần công ty chứng khoán ra khỏi đề án nới room nói chung để trình Bộ Tài chính phuơng án cho nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu từ 0-100% vốn tại một công ty chứng khoán.

Cụ thể, khi có nhu cầu chuyển đổi, các công ty chỉ cần thỏa thuận và được đại hội đồng cổ đông thông qua, sau đó trình hồ sơ lên ủy ban để được chấp thuận.

Ông Bằng cho rằng việc nới room cho công ty chứng khoán cần làm sớm, theo quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Hiện tại có khoảng 90 công ty chứng khoán đang hoạt động, trong số này có trên 40 công ty có vốn đầu tư nước ngoài, và có trên 10 công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài đến 49%, 1 công ty 100% vốn nước ngoài là Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng.

Như vậy, sau khi Nghị định 58/2012/NĐ-CP cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 100% vốn tại công ty chứng khoán thì chỉ mới duy nhất 1 công ty chuyển đổi. Đa phần các công ty còn lại đang chờ đợi quy định mới từ phía cơ quan nhà nước để nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng tỷ lệ nắm giữ lên trên 49% nhưng không phải toàn bộ 100% cổ phần.

Vì theo nhà đầu tư nước ngoài, họ vẫn muốn có sự tham gia của nhà đầu tư trong nước trong cơ cấu công ty, nhưng nhà đầu tư nước ngoài phải nắm cổ phần chi phối.

Còn về đề án nới room nói chung, theo ông Bằng hiện tại rất nhiều người dựa vào thông tin này để đẩy giá cổ phiếu, vì vậy nhà đầu tư cần bình tĩnh, chỉ tin khi có thông tin công bố chính thức từ cơ quan quản lý để tránh thiệt hại.

Đã 18 tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Ủy ban chứng khoán cho biết sẽ trình chính phủ kiến nghị nới room cho công ty niêm yết. Vậy nhưng do sửa đổi, bổ sung bản dự thảo liên tục nên đến nay và khả năng đến hết năm nay, việc nới room chưa thể thực hiện được.

Tuy vậy, cũng trong chừng ấy thời gian, nhiều tổ chức, cá nhân đã liên tục dùng thông tin nới room để đẩy giá cổ phiếu, rất nhiều đợt tăng điểm của chứng khoán trong năm ngoái và nửa đầu năm nay liên quan đến thông tin này.

Còn hiện tại, không biết có phải từ thông tin nới room cho công ty chứng khoán hay không mà từ đầu tuần đến nay, giá cổ phiếu nhiều công ty chứng khoán liên tục đi lên.

Theo tổng giám đốc một công ty chứng khoán lớn, nên sớm bổ sung quy định để đối tác nước ngoài nắm vốn lên tới 100%, tức có thể là 65% hay 75%, tuỳ theo nhu cầu.

Nếu như vậy sẽ thuận tiện hơn trong trường hợp một công ty có vài ngàn cổ đông, tổ chức nước ngoài muốn có tỷ lệ 100% như hiện tại thì phải mua được cổ phần của chừng ấy cổ đông. Nếu chỉ 1% cổ phần không được chuyển nhượng thì ý định chuyển đổi xem như không thực hiện được.