Sẽ tạm dừng làm thủ tục khi doanh nghiệp không có sản phẩm xuất khẩu

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan về vướng mắc của Cục Hải quan Đắk Lắk trong trường hợp quá hai tháng kể từ khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên nhưng không có sản phẩm xuất khẩu (XK) thuộc trường hợp kiểm tra cơ sở sản xuất.

DN quá hai tháng kể từ khi NK lô hàng đầu tiên chưa đưa vào sản xuất thì phải có văn bản giải trình cụ thể với cơ quan Hải quan. Nguồn: baohaiquan.vn
DN quá hai tháng kể từ khi NK lô hàng đầu tiên chưa đưa vào sản xuất thì phải có văn bản giải trình cụ thể với cơ quan Hải quan. Nguồn: baohaiquan.vn
Cục Hải quan Đắk Lắk phản ánh, theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BTC thì trường hợp quá hai tháng kể từ khi nhập khẩu (NK) lô hàng đầu tiên nhưng không có sản phẩm XK thuộc trường hợp kiểm tra cơ sở sản xuất. Tuy nhiên quy định về xử lý kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất chưa quy định cách thức xứ lý đối với trường hợp kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất xác định doanh nghiệp (DN) có cơ sở sản xuất, đảm bảo các điều kiện sản xuất theo quy trình, nhưng vì lý do cụ thể nào đó mà DN chưa tiến hành XK thì có tạm dừng làm thủ tục tiếp tục cho DN NK.

Giải đáp vướng mắc này, Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) cho biết, điểm b1 khoản 7 Điều 10 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính quy định: ‘‘Trường hợp có cơ sở sản xuất nhưng chưa đảm bảo các điều kiện sản xuất theo quy trình sản xuất sản phẩm thì yêu cầu thương nhân có văn bản cam kết khắc phục trong thời hạn nhất định. Đồng thời cơ quan Hải quan tạm dừng làm thủ tục NK các lô nguyên liệu, vật tư tiếp theo của hợp đồng gia công đó cho đến khi thương nhân đảm bảo các điều kiện về cơ sở sản xuất phù hợp với mặt hàng gia công và giải trình của thương nhân trong bản giải trình cơ sở sản xuất’’.

Căn cứ quy định trên, trường hợp DN quá hai tháng kể từ khi NK lô hàng đầu tiên thì DN phải có văn bản giải trình cụ thể với cơ quan Hải quan lý do chưa đưa hàng hóa vào sản xuất và phải có văn bản cam kết đưa hàng hóa vào sản xuất trong một thời hạn nhất định.

Đồng thời, cơ quan Hải quan tạm dừng làm thủ tục NK các lô nguyên liệu, vật tư tiếp theo của hợp đồng gia công đó cho đến khi thương nhân đã đưa hàng hóa đã NK vào sản xuất.