Sẽ tổ chức đấu giá cổ phần CTCP Hóa chất Việt Trì vào ngày 19/5

PV.

Ngày 19/5 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu.

Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 1.922.000 cổ phần với giá khởi điểm là 66.046 đồng/cổ phần. Theo HNX, việc đấu giá cổ phần nhằm chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CTCP Hóa chất Việt Trì. 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là công ty mẹ, hiện đang sở hữu 7.526.619 cổ phần (chiếm tỷ lệ 68.5% tổng số cổ phần đang lưu hành) của CTCP Hóa chất Việt Trì. Số lượng cổ phần chuyển nhượng chiếm 17.5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

CTCP Hóa chất Việt Trì – tiền thân là Nhà máy Hóa chất Số 1 Việt Trì, là nhà máy hóa chất cơ bản đầu tiên của Việt Nam được chính thức khởi công xây dựng năm 1959. Năm 2006, Công ty đã hoàn thành cổ phần hóa và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với số vốn điều lệ 31 tỷ đồng. Sau 5 lần tăng vốn, tính đến thời điểm tháng 9/2021, số vốn thực góp của công ty là 109,88 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của công ty là sản xuất các loại hóa chất cơ bản như xút (NaOH), axit (HCL), javen, clo, PAC dịch và PAC bột.

Với lĩnh vực chính là sản xuất hóa chất cơ bản, HVT đã đầu tư lắp đặt thiết bị điện phân cực titan – một thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại từ những năm 1993. Tới năm 2009, CTCP Việt Trì đã đầu tư xây dựng thành công dây chuyền điện phân theo công nghệ màng trao đổi ion membrane và 6 năm sau tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion và đã đi vào hoạt động an toàn, ổn định, chất lượng. Ngoài ra, CTCP Hóa chất Việt Trì hiện có quyền sử dụng tổng số diện tích đất đang thuê (giao) là 100.821,7 m2 tại tỉnh Phú Thọ.

Tình hình hoạt động kinh doanh của CTCP Hóa chất Việt Trì giai đoạn 2020 – 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2021

(%) Tăng/giảm

(1)

(2)

(3) =

Doanh thu thuần

709.365.907.878

818.774.003.353

15,41%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

41.436.706.177

78.278.921.388

88,91%

Lợi nhuận khác

706.839.475

7.235.659.115

923,66%

Lợi nhận trước thuế

42.143.545.652

85.514.580.503

102,91%

Lợi nhuận sau thuế

33.652.019.763

68.386.988.963

103,22%

Tỷ lệ cổ tức (%)

10%

10% (dự kiến)

-

Nguồn: Bản CBTT về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại CTCP Hóa chất Việt Trì

Năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tăng mạnh so với năm 2020. Trong đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 819 tỷ đồng, tăng 15,41% so với năm 2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh và lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh, lần lượt đạt 78,28 tỷ đồng và 63,38 tỷ đồng, tăng lần lượt 88,91% và 103,22% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại thời điểm lập Bản công bố thông tin chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, HVT chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến của HVT sẽ căn cứ theo Quyết định về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu

Thực hiện Năm 2021

Kế hoạch Năm 2022

Giá trị

Giá trị

(%) Tăng/giảm

(1)

(2)

(3) =

Doanh thu thuần (triệu đồng)

818.774

858.000

4,79%

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

68.386

64.000

(6,41%)

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

8,35%

7,46%

-

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (%)

26,69%

29,40%

-

Cổ tức (%)

10% (dự kiến)

-

-

Nguồn: Bản CBTT về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại CTCP Hóa chất Việt Trì

Năm 2022, CTCP Hóa chất Việt Trì đặt kế hoạch tăng sản lượng và tăng doanh thu 4,79% từ các sản phẩm xút lỏng quy đặc 100%, axit HCl, clo lỏng, javen, PAC bột, PAC lỏng. Trong đó, công ty sẽ tập trung cho công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm xút, các sản phẩm gốc clo; thực hiện chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt phù hợp; tổ chức sản xuất liên tục ổn định, an toàn; và chỉ đạo thường xuyên công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì sản xuất ở mức công suất tối đa, đảm bảo sản xuất ổn định, liên tục, an toàn cho con người, máy và môi trường.

Theo HNX, phiên đấu giá cổ phần HVT là phiên đấu giá thứ 7 được tổ chức trong năm 2022, có mức giá khởi điểm cao nhất tính từ đầu năm. Trước đó, tổng khối lượng cổ phần đấu giá thành công tại HNX trong năm 2022 là 68.435.654 cổ phần với giá trị hơn 4.610 tỷ đồng.