Tháng 4, thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh

PV.

Trong tháng 4/2022, dù thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) tiếp tục có xu hướng giảm điểm khá mạnh, song thanh khoản của TTCK phái sinh lại có xu hướng tăng mạnh, tăng 56,68% so với tháng trước.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tổng khối lượng giao dịch (KLGD) hợp đồng tương lai trong tháng đạt 4,053,391 hợp đồng, giá trị giao dịch (GTGD) theo danh nghĩa hợp đồng đạt 591 nghìn tỷ đồng. Trong đó, phiên giao dịch ngày 26/4/2022 có KLGD lớn nhất đạt 394.782 hợp đồng. Đây cũng là phiên có khối lượng giao dịch cao nhất kể từ đầu năm 2022.

Tính bình quân, KLGD hợp đồng tương lai trong tháng đạt 202,670 hợp đồng/phiên, tăng 56,68% so với tháng trước, GTGD bình quân đạt 29,55 nghìn tỷ đồng, tăng 53,15% so với tháng trước.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 4/2022

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 4.2022

Tháng 3.2022

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

202.601

129.352

56,63%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

30.315

31.965

-5,16%

 

Số liệu thống kê của HNX cũng cho thấy, chỉ số VN30 giảm 5,53% so với tháng trước và đạt 1.417,31 điểm tại thời điểm cuối tháng. Trong khi đó, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 tăng mạnh, khối lượng giao dịch bình quân đạt 202.601 hợp đồng/phiên, tăng 56,63%, GTGD theo danh nghĩa hợp đồng bình quân đạt 29.483 tỷ đồng, tăng 52,77% so với tháng trước.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày 29/4/2022 đạt 30.315 hợp đồng, giảm 5,16% so với tháng trước. Ngày 20/04/2022 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 50.878 hợp đồng, đây cũng là mức OI cao nhất tính từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2022 giảm so với tháng 3, chiếm 2,53% khối lượng giao dịch toàn thị trường. 

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP), KLGD bình quân hợp đồng tương lai TPCP đạt 68,2 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo danh nghĩa bình quân đạt 73,1 tỷ đồng/phiên. Các giao dịch đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước và nước ngoài. Khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 4/2022 là 0 hợp đồng.

Hình 1: Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên TTCKPS

Tháng 4, thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh - Ảnh 1

 

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 4/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 973.155 tài khoản, tăng 4,7% so với tháng trước. Điều này cho thấy, TTCK phái sinh Việt Nam vẫn có nhiều hấp lực đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.