Sẽ ưu đãi thuế các dự án cải tạo chung cư cũ?

PV.

Một trong những điểm thu hút sự quan tâm của dư luận tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp DN là ưu đãi thuế với các dự án cải tạo chung cư cũ...

Hình minh họa. Nguồn: Inernet
Hình minh họa. Nguồn: Inernet


Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam: Dự thảo Nghị quyết đã đưa ra được nhiều giải pháp về thuế hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Một trong những giải pháp được đưa vào dự thảo thu hút sự quan tâm của người dân sống tại các khu chung cư cũ và các doanh nghiệp xây dựng là ưu đãi thuế cho cải tạo chung cư...

Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước, mặc dù Chính phủ đã có nhiều chính sách để thúc đẩy việc cải tạo các chung cư cũ, nhưng kết quả đạt được còn nhiều hạn chế so với mục tiêu đề ra.

Việc không đạt được mục tiêu đề ra xuất phát từ nhiều lý do khác nhau như, các khối chung cư thường đặt vị trí trung tâm thành phố, do đó phương án cải tạo bị hạn chế, không cho phép đầu tư cao tầng, nên chủ đầu tư thấy không có hiệu quả.

Bên cạnh đó, năng lực chủ đầu tư yếu nên không bảo đảm tiến độ đề ra; chính sách hỗ trợ về tài chính tín dụng, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chưa được triển khai triệt để nên cũng khó thu hút nhà đầu tư.

Vì vậy, cần có thêm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.Dự thảo Nghị quyết đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

Tuy nhiên, theo bà Cúc, nêncân nhắc, có thể đưa vào Nghị quyết cho phép áp dụng mức thuế suất như mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệpnhư đối với thu nhập từ dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, không chỉ giới hạn đến năm 2020.

Ngoài vấn đề trên, bà Cúc cũng cho rằng, nên cho phép bù trừ lãi của hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trước ngày 1/1/2014, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp không cho phép bù trừ lỗ, lãitừ thu nhập chuyển nhượng bất động sản với thu nhậptừ hoạt động sản xuất kinh doanh khác của doanh nghiệp.

Từ 1/1/2014do thị trường bất động sản đóng băng, thua lỗ; Luật thuế thu nhập doanh nghiệpsửa đổi bổ sung số 32/2013/QH 12đã cho phépbù trừ lỗ của chuyển nhượng bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên Luật chỉ xử lýmột chiều, tức là chỉ cho phép bù lỗ còn nếu hoạt động chuyển nhượng bất động sảncó lãi nhưnghoạt động sản xuất kinh doanhcơ bản và kinh doanh khác của doanh nghiệp lỗthì lại không được bù trừ… điều đó gây bất cập cho doanh nghiệp.

Do vậy, việc đưa nội dung này vào Nghị quyết Quốc hội lần này, tuy có muộn nhưng sẽ mang lại sự bình đẳng, chủđộng trong kinh doanh của doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đánh giá chung về những giải pháp tại Dự thảo Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Cúc cho rằng, đây là một cấu phần quan trọng trong tiến trình thực hiện mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 đã được Quốc hội thông qua; đó là, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.