Hải quan Thanh Hóa:

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong phòng, chống dịch COVID-19

T. Hương

Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định.

Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Vũ Văn Khánh - Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa (hàng trên bên trái) đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại Nhà cách lý số 2 Trường THPTDT nội trú huyện Lang Chánh
Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Vũ Văn Khánh - Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa (hàng trên bên trái) đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại Nhà cách lý số 2 Trường THPTDT nội trú huyện Lang Chánh

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19, chiều ngày 15/4/2020, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa đã quán triệt, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Cục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng dịch. Theo đó, Cục Hải quan Thanh Hóa yêu cầu:

Thủ trường các đơn vị thuộc, trực thuộc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đến cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị mình nội dung Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và của Cục Hải quan Thanh Hóa đã chỉ đạo trong thời gian qua.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội đến hết ngày 30/4/2020; cán bộ, công chức, người lao động chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết (trừ trường hợp đi làm); thường xuyên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; thực hiện giãn cách trên 2m khi tiếp xúc giữa người với người tại nơi công cộng; thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Đặc biệt, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện (trừ các hoạt động hiến máu nhân đạo). Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, giải trí tại các điểm công cộng, các dịch vụ thể thao trong nhà, hoạt động bóng đá (trừ bóng đá chuyên nghiệp), dịch vụ tham quan du lịch tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh. Riêng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không tập trung quá 10 người.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa cũng yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động tổ chức đám hiếu, hỉ, sự kiện không mời khách ăn uống, nếu có tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình thì không quá 20 người và phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Cán bộ, công chức, người lao động công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa đi làm bình thường từ ngày 16/4/2020 nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở, nơi làm việc.

Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa nhấn mạnh, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình.