Siết chặt quản lý xăng dầu nhập khẩu

Thanh Trúc

Chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu thuộc địa bàn quản lý... là yêu cầu vừa được Cục Hải quan Quảng Ninh đưa ra đối với các đơn vị trực thuộc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

​Yêu cầu trên được Cục Hải quan Quảng Ninh đưa ra nhằm tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp doanh nghiệp gian lận trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu.

Để các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu, Cục Hải quan Quảng Ninh giao trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.

Đồng thời, các đơn vị phải tổ chức triển khai đầy đủ, đúng quy định các quy trình, biện pháp nghiệp vụ về kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan.

Trước đó, ngày 03/9/2019, Tổng cục Hải quan cũng đã có Công văn số 5597/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu.

Theo đó, các Cục Hải quan tăng cường kiểm tra trị giá hải quan, kiểm tra C/O hàng hóa, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan giám định để kiểm tra chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đói với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu.

Kịp thời phát hiện các trường hợp khai khống số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; sử dụng chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa; nhập khẩu hàng hóa không đủ chất lượng theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, dung môi, chất kích Ron nộp thuế đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Chủ động phối hợp với các cơ quan đóng trên địa bàn trong việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại nhập khẩu xăng dầu và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như: Công an, Thuế, Quản lý thị trường… thủ đoạn, hàng hóa có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, cần tăng cường công tác tuyên truyền đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để các doanh nghiệp chấp  hành tốt chính sách quản lý mặt hàng, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định pháp luật đối với mặt hàng xăng dầu; dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu; không buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng kêu gọi, các tổ chức, cá nhân kịp thời chủ động tố giác tội phạm đến cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, bảo vệ thị trường, bảo vệ người tiêu dùng...