Số liệu thị trường hàng hóa dịch vụ tháng 5/2019

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 6/2019

Giá cả một số mặt hàng chủ yếu tháng 5/2019

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1. Lúa gạo

- Tại miền Bắc: Giá thóc, gạo tẻ thường tháng 5/2019 ổn định so với tháng 04/2019. Cụ thể, thóc tẻ thường dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo tẻ thường/gạo 5% tấm dao động phổ biến ở mức 11.000 – 14.000 đồng/kg.

Số liệu thị trường hàng hóa dịch vụ tháng 5/2019 - Ảnh 1

- Tại miền Nam: Giá thóc tại kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long loại thường tháng 5/2019 dao động ở mức 4.500 - 6.100 đồng/kg, giảm 225 đồng/kg. Giá gạo tẻ thường/gạo 5% tấm không bao bì giao tại mạn tàu dao động từ 7.650 - 8.000 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg (Bảng 1).

2. Thực phẩm tươi sống

- Tại miền Bắc: Tháng 5/2019, giá bán thịt lợn hơi phổ biến khoảng 25.000 - 37.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg so với tháng trước; thịt lợn mông sấn ổn định giá phổ biến khoảng 80.000- 95.000 đồng/kg; thịt bò thăn ổn định với giá phổ biến khoảng 260.000-275.000 đồng/kg; thịt gà ta làm sẵn có kiểm dịch, giá phổ biến ở mức 95.000 - 105.000 đồng/kg.

- Tại miền Nam: Giá bán thịt lợn hơi tháng 5/2019 phổ biến ở mức 25.000 - 37.000 đồng/kg; thịt lợn mông sấn giá phổ biến khoảng 25.000 - 37.000 đồng/kg.

3. Phân bón Urê

Số liệu thị trường hàng hóa dịch vụ tháng 5/2019 - Ảnh 2

Giá phân bón urê trong nước tháng 5/2019 tương đối ổn định so với tháng trước. Cụ thể, tại miền Bắc, mức giá phổ biến khoảng 8.000 - 8.600 đồng/kg; tại miền Nam, mức giá phổ biến khoảng 7.900 - 8.500 đồng/kg (Bảng 2).

4. Nguyên vật liệu xây dựng

Số liệu thị trường hàng hóa dịch vụ tháng 5/2019 - Ảnh 3

- Giá bán lẻ xi măng tháng 5/2019 cơ bản ổn định so với tháng 4/2019. Cụ thể, mức giá tại các máng xuất của các công ty xi măng đối với loại xi măng PCB 40 bao trung bình dao động ở mức 990.000 đồng/tấn đến 1.625.000 đồng/tấn; đối với xi măng PCB 30 bao trung bình giao động ở mức 988.000 đồng/tấn đến 1.230.000 đồng/tấn.

- Giá bán lẻ thép xây dựng bán lẻ phổ biến trên thị trường tháng 5 cụ thể như sau: Tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung dao động ở mức 12.100 - 13.800 đồng/kg; tại các tỉnh miền Nam dao động ở mức 12.500 - 13.900 đồng/kg.

5. Khí hóa lỏng – LPG

Giá bán lẻ khí hóa lỏng – LPG trong tháng 5/2019 tại miền Bắc phổ biến ở mức 310.000 đồng/bình 12kg; tại miền Nam giá bán lẻ phổ biến ở mức 358.000 đồng/bình 12kg (Bảng 2).