Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 7/2019

Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019 - Ảnh 1

Tháng 6/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 13 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, giảm 7 phiên so với tháng 5/2019, huy động được hơn 11.132 tỷ đồng, giảm 804 tỷ đồng (tương đương với giảm 9,48%) so với tháng 5/2019. Lãi suất trúng thầu trong tháng 6 cho kỳ hạn 10 năm là 4,64%/năm, kỳ hạn 15 năm là 5%/năm.

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019 - Ảnh 2

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 6/2019, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 630 triệu trái phiếu (tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 69.201 tỷ đồng), giảm 19,68% về giá trị so với tháng 5/2019. Vùng lợi suất cho kỳ hạn 1 năm trong khoảng 3,139 - 4,099%, kỳ hạn 5 năm trong khoảng 3,750% - 5,304%, giảm nhẹ so với tháng trước, kỳ hạn 15 năm trong khoảng 4,97% - 5,1%.