Số liệu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 03/2020

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020

Số liệu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1