So sánh giá vàng chiều 03/02/2017


Thời điểm: 15h chiều                                   Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1213.89

1214.39


0.5

(USD/oz)


3316

2

SJC

3730

3750

20

434

3

BTMC

3508

3553

(thấp nhất)

45

237

(nhỏ nhất)

4

AAA

3730

3760

30

444

5

Thần tài SBJ

3730

3763

33

447

6

Eximbank

3730

3760

30

444

7

Phú Quý

3730

3760

30

444

8

PNJ

3730

3764

(cao nhất)

34

448

(lớn nhất)

So với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (03/02/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (03/02/2017) có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 220.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 400.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 270.000 → 350.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 03/02/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,08 (-0,22)

35,53 (-0,22)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (03/02/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,213.89 (giảm)

1,214.39 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

33,15 (-0,04)

33,16 (-0,04)

2,37(-0,16)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (03/02/2017) giá vàng thế giới giảm 40.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (03/02/2017).