So sánh giá vàng chiều 03/04/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1338.26

1338.74


0.5

(USD/oz)


36.62

2

SJC

3676

3682

(nhỏ nhất)

6

1 (thấp nhất)

3

BTMC

3677

3722

(lớn nhất)

45

41 (cao nhất)

4

AAA

3673

3687

14

6

5

Thần tài SBJ

3671

3682

11

1

6

Eximbank

3677

3688

11

7

7

Phú Quý

3675

3683

8

2

8

PNJ

3677

3686

9

5

9

SJC Sài Gòn

3670

3688

18

7

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (3/4/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (3/4/2018) có xu hướng tăng giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 10.000 đồng/lượng và SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng AAA và các thương hiệu còn lại giảm 10.000 - 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 3/4/2018

Thời điểm: 15h chiều                                                    Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,77 (-0,01)

37,22 (-0,01)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Longso với thời điểm 9h sáng hôm nay (3/4/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1338.26 (giảm)

1338.26 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

36.79 (-0,03)

36.80 (-0,03)

0,54

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (3/4/2018) giá vàng thế giới giảm so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (3/4/2018).