So sánh giá vàng chiều 17/03/2016

Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm:15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1261.50

1262.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


3395

2

SJC

3374

3379

(thấp nhất)

5

-16

(nhỏ nhất)

3

BTMC

3356

3401

(cao nhất)

45

6

(lớn nhất)

4

AAA

3362

3382

20

-13

5

Thần tài SBJ

3371

3379

8

-16

6

Eximbank

3376

3384

8

-11

7

Phú Quý

3372

3380

8

-15

8

PNJ

3373

3383

10

-12

So với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày hôm nay(17/03/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(17/03/2016) có xu hướng tăng. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 150.000 đồng/lượng, Giá vàng SJC tăng 80.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 40.000 – 100.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 17/03/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,56(+0,15)

34,01(+0,15)

450

* Mức tăng giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (17/03/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,261.50 (tăng)

1,262.00 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

33,94(+0,16)

33,95 (+0,16)

0,06

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (17/03/2016), giá vàng thế giới tăng 160.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng ngày hôm nay(17/03/2016).