So sánh giá vàng chiều ngày 27/6/2016

Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm:15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1325.68

1326.18


0.5

(USD/oz)


3574

2

SJC

3518

3530

(cao nhất)

12

-44

(lớn nhất)

3

BTMC

3509

3554

(cao nhất)

45

-20

(lớn nhất)

4

AAA

3500

3540

40

-34

5

Thần tài SBJ

3515

3535

20

-39

6

Eximbank

3505

3530

(cao nhất)

25

-44

(lớn nhất)

7

Phú Quý

3517

3532

15

-42

8

PNJ

3510

3530

(cao nhất)

20

-44

(lớn nhất)

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(27/06/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(27/6/2016) có xu hướng đi ngang và giảm, chỉ có giá Vàng Rồng Thăng Long tăng 220.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 80.000 đồng/lượng. Giá vàng AAA đi ngang không đổi. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 50.000 - 150.000 đồng/lượng.

--------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 27/6/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,09(+0,22)

35,54(+0,22)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (27/6/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1325.68(giảm)

1326.18(giảm)

Triệu đồng/lượng*

35,73(+0,17)

35,74(+0,17)

-0,20

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (27/6/2016), giá vàng thế giới tăng 170.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(27/6/2016).