Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Thích ứng với quy định mới

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Thích ứng với quy định mới

Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính, do đó, doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức, cách tiếp cận trong việc xuất khẩu nông sản. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để chuẩn bị tốt các điều kiện về vùng trồng, vùng nuôi, cũng như nắm bắt thông tin thị trường xuất khẩu, thích ứng với quy định mới.
Cấp thiết truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Cấp thiết truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Phú Yên là một trong các tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc từ năm 2019 và cũng là tỉnh đầu tiên khu vực miền Trung đẩy mạnh triển khai hoạt động này trong năm 2021.