SOM 3 ngày làm việc thứ 9 và các nội dung kinh tế quan trọng

PV.

Hội nghị quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 3 (SOM 3) và các hội nghị liên quan đã kết thúc ngày làm việc thứ chín với nhiều nội dung kinh tế quan trọng như phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics hay tăng cường hợp tác hướng tới Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP).

Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) đã tổ chức Hội thảo "Về sự đóng góp của Liên minh Thái Bình Dương đối với việc thực hiện hóa FTAAP", với nội dung tăng cường các mối quan hệ hiểu biết giữa các nền kinh tế, các liên minh khu vực nhằm tìm ra các giải pháp hướng tới Khu vực FTAAP.

Cuộc họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế (EC) bế mạc sau hai ngày làm việc. Các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo chính sách kinh tế APEC về cải cách cơ cấu và phát triển nguồn nhân lực. Đây được coi là một đóng góp có ý nghĩa của các thành viên đối với việc triển khai Chương trình nghị sự mới của APEC về cải cách cơ cấu, được các nhà lãnh đạo thông qua năm 2015.

Các đại biểu cũng đã thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động chung của EC và Hội nghị các Quan chức cao cấp tài chính (SFOM) để báo cáo lên các Quan chức cao cấp; Chương trình nghị sự APEC về cải cách cơ cấu thời gian tới; cũng như Hướng dẫn của OECD về quản trị các doanh nghiệp nhà nước.

Hội thảo về thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành dịch vụ hậu cần (logistics) do Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký APEC tổ chức cũng đã diễn ra. Các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các nền kinh tế thành viên APEC đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và các thông lệ tốt cũng như đề xuất các hoạt động tạo thuận lợi cho sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành dịch vụ nói chung cũng như logistics nói riêng.

Kết quả của hội thảo sẽ được báo cáo lên Ủy ban CTI và Nhóm Công tác APEC về doanh nghiệp nhỏ và vừa để cân nhắc và xem xét các hoạt động tiếp theo trong thời gian tới.

Nhóm đặc trách về kinh tế mạng (AHSGIE) đã hoàn tất thảo luận Lộ trình kinh tế mạng của APEC và dự thảo chương trình hoạt động của AHSGIE cho những năm tiếp theo, đánh dấu ngày làm việc cuối cùng của Nhóm trong đợt Hội nghị SOM 3.

Trong ngày 26/8 cũng đã diễn ra cuộc họp của Ủy ban Ngân sách, Hội đồng quản trị của Cơ quan Hỗ trợ chính sách APEC và Hội thảo về sự đóng góp của Liên minh Thái Bình Dương đối với việc hiện thực hóa Khu vực FTAAP.