Sớm tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện dự án BT


Ngày 11/4, Thường trực Chính phủ đã họp về Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao).

Vướng mắc lớn nhất trong Dự thảo Nghị định là quan điểm đấu giá đất hay thanh toán ngang giá. Nguồn: Internet
Vướng mắc lớn nhất trong Dự thảo Nghị định là quan điểm đấu giá đất hay thanh toán ngang giá. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối tập hợp các ý kiến, kiến nghị về khó khăn vướng mắc trong triển khai hình thức BT, giao đất đổi lấy dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục tháo gỡ, hoàn thiện Nghị định với tinh thần bảo đảm tính thực tiễn để đi vào cuộc sống, nhằm phát huy tác dụng phát triển kinh tế đất nước, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, cần bảo đảm tính chặt chẽ về pháp lý để tránh thất thoát, lãng phí tài sản công, chống tham nhũng, tiêu cực. "Tinh thần phải theo nguyên tắc thị trường, không hồi tố, chống tham nhũng, tiêu cực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên thực tế hiện nay, vướng mắc lớn nhất là quan điểm đấu giá đất hay thanh toán ngang giá, bởi vậy tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau như hình thức giao đất theo nguyên tắc ngang giá, không thông qua đấu giá và việc đấu thầu đồng thời dự án BT và đấu giá quyền sử dụng đất. 

Bên cạnh đó, do tính phức tạp và khó khăn của dự án BT và hiện này có nhiều quy định chồng chéo từ nhiều luật, trong khi yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm quy định chặt chẽ để chống thất thoát, lãng phí tài sản công, nên Dự thảo Nghị định trước khi trình Thường trực Chính phủ, đã trải qua nhiều cuộc họp, nhiều lần lấy ý kiến Chính phủ.

Mới đây, tại Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 4/2019 và quý II/2019, Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ  tập trung phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện thủ tục, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT.