Sớm xử lý nghiêm các sai phạm được Kiểm toán Nhà nước phát hiện

Theo Hoàng Minh/baodauthau.vn

Ngày 23/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước về công tác kiểm toán trong năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành 257 cuộc kiểm toán trong niên độ 2016 ở nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Qua đó đã phát hiện nhiều sai phạm về thu chi ngân sách, tuyển dụng công chức, viên chức và nhiều văn bản quy phạm pháp luật từ các nhiệm kỳ trước đã lạc hậu cần phải sửa đổi, bổ sung.

Tại cuộc làm việc, từ kết quả sơ bộ kiểm toán trong năm 2017, Thủ tướng đề nghị Kiểm toán Nhà nước đưa ra danh mục những văn bản quy phạm pháp luật đã lạc hậu, đồng thời giao Bộ Tư pháp rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sửa đổi hoặc hủy bỏ, để những bất cập này không còn gây ra thiệt hại cho Nhà nước.

Đối với những sai phạm đã được Kiểm toán Nhà nước phát hiện, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phải sớm xử lý các cá nhân và cơ quan vi phạm trên tinh thần nghiêm túc và nghiêm khắc, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những nhóm sai phạm trong sử dụng nguồn lực nhà nước gây thất thoát, lãng phí để kịp thời có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả.