Sơn La: Doanh nghiệp nợ thuế hơn 298 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Trên cơ sở hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), Cục thuế Sơn La hiện đang quản lý 209 doanh nghiệp có số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp đến ngày 31/10/2016 chưa nộp hết vào ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hơn 298,73 tỷ đồng.

Cục thuế Sơn La đã đăng công khai danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế trên trang điện tử của ngành.
Cục thuế Sơn La đã đăng công khai danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế trên trang điện tử của ngành.

Cơ quan thuế Sơn La đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế: trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với 80 doanh nghiệp; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 69 doanh nghiệp; nộp theo cam kết đối với khoảng 9 doanh nghiệp...

Theo danh sách quản lý của cơ quan thuế Sơn La, số lượng doanh nghiệp nợ thuế mới phát sinh chiếm tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 4 doanh nghiệp.  

Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến nợ hơn 26,15 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc nợ hơn 21,24 tỷ đồng; thứ ba là Công ty cổ phần Sông Đà 8 nợ hơn 20,06 tỷ đồng,… Doanh nghiệp nợ thuế ít nhất trong danh sách là Công ty cổ phần xây dựng Hưng Phát tiền nợ thuế là 100 triệu đồng.