Sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

PV.

Ngày 21/03/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Công văn số 2653/VPCP-KTTH về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông qua Công văn số 2653/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để cấp vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng nộp toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Tỉnh về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định.

Sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng đồng ý cho phép Bộ Tài chính sử dụng 28 tỷ đồng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để cấp vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.