VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Nâng cao năng lực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®

Các học viên FMIT® tham gia khóa học Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Kim Tin Group. Ảnh KT

Nâng cao năng lực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®

Tập đoàn Kim Tín vừa kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® (Purchasing Managers Index) cho ban lãnh đạo tập đoàn và các giám đốc công ty thành viên như: FSC Việt nam; Kim Tín Long An; Kim Tín Gỗ xanh; Kim Tín MDF; Logistic NPL cùng với các khối, đội ngũ phòng ban.

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Rà soát đưa vào diện thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao

Kinh nghiệm quốc tế về mô hình PPP: Mô hình quản lý

Thêm động lực để kinh tế tư nhân phát triển

Đây là chương trình quản lý dự án được thiết kế với thời lượng 4 ngày, được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới.

Tham gia khóa đào tạo học viên được tiếp cận các quy trình và công cụ quản lý dự án theo chuẩn quốc tế: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án, và nhóm quy trình kết thúc dự án. 10 lĩnh vực giúp quản lý thành công dự án: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan;…

 Sau khóa đào tạo, các học viên nắm rõ các quy trình (process), công cụ (tools) trong các chuẩn mực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®. Ngoài tập đoàn Kim Tín, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, công ty bia Heineken Việt Nam, Ngân hàng VPBank, Tập đoàn Bảo việt, Sông Đà 6, Gas Việt Nhật, Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO), Công ty AA, Renesas Việt Nam, DKSH Việt Nam, TTCL Việt Nam, Gameloft Đà Nẵng, Hàng không Việt Nam (Vinapco)…. có sự chú trọng tới công tác quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM