VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
5 tháng đầu năm 2020, thu NSNN đạt 577 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5 tháng đầu năm 2020, thu NSNN đạt 577 nghìn tỷ đồng

Theo thông báo mới nhất của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước lũy kế trong 5 tháng đầu năm đạt 577 nghìn tỷ đồng.

Áp dụng nhiều giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 35% dự toán

Ngành Hải quan đẩy mạnh rà soát nợ thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước

Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm thu ngân sách

Trong đó, thu nội địa, tháng 5/2020 ước đạt 56,5 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 4,5% dự toán, giảm khoảng 31 nghìn tỷ đồng so với tháng 4/2020 và chỉ bằng 65,4% mức thu tháng 5/2019). Lũy kế 5 tháng ước đạt 480,5 nghìn tỷ đồng, bằng 38% dự toán, giảm 5,9% so cùng kỳ năm 2019.

Thu từ dầu thô, tháng 5/2020 ước đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1 nghìn tỷ đồng (-40%) so với tháng 4/2020. Lũy kế 5 tháng thu ước đạt 19,84 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% dự toán, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2019. Giá dầu thô thanh toán 5 tháng đầu năm 2020 bình quân đạt 52 USD/thùng, thấp hơn 8 USD/thùng so với giá dự toán, bằng khoảng 78,5% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng ước đạt 3,94 triệu tấn, bằng 43,7% kế hoạch, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách những tháng đầu năm bị tác động bởi tình hình dịch bệnh và giá dầu thô liên tục sụt giảm so với mức dự toán. Bộ Tài chính sẽ tính toán các kịch bản điều hành ngân sách trên cơ sở tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như giá dầu ở các thời điểm.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong háng 5/2020 ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 21,7 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng (-6,9%) so tháng trước, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 9,4 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế thu 5 tháng năm 2020 đạt ước đạt 76,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 123,94 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 47,7 nghìn tỷ đồng.

Thu cân đối ngân sách nhà nước tháng 5/2020 ước đạt 70,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng đạt 577 nghìn tỷ đồng, bằng 38,2% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách những tháng đầu năm bị tác động bởi tình hình dịch bệnh và giá dầu thô liên tục sụt giảm so với mức dự toán. Bộ Tài chính sẽ tính toán các kịch bản điều hành ngân sách trên cơ sở tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như giá dầu ở các thời điểm. Trước nguy cơ sụt giảm nguồn thu do tác động của giá dầu, Bộ Tài chính phấn đấu tăng thu từ các nguồn thu khác, trong đó đẩy mạnh tăng thu từ nội địa trong tổng thu ngân sách.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM