Ngành Hải quan đẩy mạnh rà soát nợ thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước

Song Ngư

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ chờ miễn, giảm, xoá; mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020.

Tổng cục Hải quan yêu cầu tiếp tục cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, đẩy mạnh hiện đại hoá hải quan.
Tổng cục Hải quan yêu cầu tiếp tục cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, đẩy mạnh hiện đại hoá hải quan.

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 3/1/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến ngày 10/5/2020, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 108.311 tỷ đồng, bằng 32% dự toán, bằng 30,5% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 14,62% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020; tiếp tục cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, đẩy mạnh hiện đại hoá hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực: quản lý, giám sát quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính… tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu nhất là tình hình xuất khẩu với các quốc gia đang bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước khối châu Âu, bám sát tình hình hoạt động xuất nhập khẩu nông lâm sản… nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị… để kịp thời có báo cáo, phản ánh phục vụ công tác điều hành NSNN.

Ngoài ra, các đơn vị tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ chờ miễn, giảm, xoá; mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng DN nợ. Cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực tiếp triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn.

Đối với các khoản miễn, giảm thuế có điều kiện như: hàng gia công, hàng nhập khẩu để sản xuất hàng gia công, hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh nợ thuế mà chủ DN bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh hoặc bỏ về nước (chủ DN là người nước ngoài)… không thu hồi được nợ thuế.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các DN không có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, không để DN lợi dụng chủ trương này để vi phạm pháp luật. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, trong đó cần tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng hoá nhập khẩu của các DN từ các thị trường có nghi vấn; hàng hoá khai giảm giá, mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu, hàng hoá khai báo thuế suất ưu đãi đặc biệt, khai thuộc đối tượng miễn thuế, hoàn thuế; hàng hoá khai sai loại hình sau đó đề nghị thanh khoản hoàn thuế.

Trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nguy hiểm, bùng phát mạnh ở một số quốc gia lớn như Trung Quốc, Mỹ, các quốc gia thuộc khối châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, gây gián đoạn trong sản xuất kinh doanh, thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu đình trệ do nhiều cửa khẩu, đường bay đóng cửa để ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh, gián tiếp tác động đến tình hình thu NSNN.

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2020 là hết sức khó khăn. Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tính đến ngày 10/5/2020, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 108.311 tỷ đồng, bằng 32% dự toán, bằng 30,5% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 14,62% so với cùng kỳ năm 2019.