VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính trả lời cử tri về cấp kinh phí trang bị hệ thống ghi âm, ghi hình trong hoạt động điều tra

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính trả lời cử tri về cấp kinh phí trang bị hệ thống ghi âm, ghi hình trong hoạt động điều tra

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đề nghị xem xét, cấp kinh phí trang bị hệ thống ghi âm, ghi hình trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra các cấp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bộ Tài chính trả lời cử tri về mức thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Bộ Tài chính trả lời cử tri về phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri tỉnh Ninh Bình

Cử tri kiến nghị giảm một số loại phí cho phương tiện tham gia giao thông

Trả lời kiến nghị trên của cử tri tỉnh Hòa Bình, Bộ Tài chính cho biết, ngày 11/9/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1172/QĐ-TTg phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cụ thể:

Về kinh phí, khoản 2 mục IV quy định: “Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xây dựng các dự án thành phần, bảo đảm tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện đề án, trong đó chi tiết: Chi đầu tư, chi thường xuyên đối với từng bộ, cơ quan trung ương và các địa phương; dự kiến nhu cầu kinh phí vận hành, duy tu hàng năm đối với từng bộ, cơ quan trung ương và các địa phương (những nội dung, nhiệm vụ đã được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hiện nay; những nội dung, nhiệm vụ phát sinh mới cần bổ sung kinh phí thực hiện).

Trên cơ sở xác định nhu cầu kinh phí, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm”.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện theo Quyết định số 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM