VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Điều chỉnh quy hoạch một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc điều chỉnh quy hoạch 2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đồng thời giao Bộ Tài chính giám sát việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định

Một số vấn đề pháp lý chung về bất động sản khu công nghiệp

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp số 5 Hưng Yên với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng

Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp phía Bắc tỉnh Bình Dương

Tại Văn bản 1174/TTg- CN ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Phúc Khánh từ 200 ha xuống còn 159,03 ha, giảm diện tích khu công nghiệp Sông Trà từ 200 ha xuống còn 150,48 ha.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin, số liệu nêu tại Báo cáo điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Phúc Khánh và khu công nghiệp Sông Trà, tỉnh Thái Bình; đảm bảo hiện trạng khu vực quy hoạch khu công nghiệp Phúc Khánh và khu công nghiệp Sông Trà được đề nghị điều chỉnh giảm chưa triển khai đầu tư, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, phải đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguồn: bqlkcn.thaibinh.gov.vn
Nguồn: bqlkcn.thaibinh.gov.vn

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành; chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và không thất thoát ngân sách nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư và pháp luật có liên quan trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính giám sát việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách nhà nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam được phê duyệt tại Văn bản số 1069/TTg-CN ngày 17/8/2018 và Văn bản số 1816/TTg-KTN ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM