VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững.

Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững

Trong không khí cả nước phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, chiều ngày 31/10, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V (2021-2025) theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính và 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V ngành Tài chính

Đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị

Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V

Thi đua để lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến

Đại hội vinh dự được đón nhận các Lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí là Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ và hơn 200 đại biểu là điển hình tiên tiến, đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ôn lại những mốc son lịch sử trong suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tài chính. Theo đó, ngày 28/8/1945 được coi là mốc son lịch sử ghi dấu sự ra đời của ngành Tài chính cách mạng Việt Nam và ngày này hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay mặt Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của ngành Tài chính.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của ngành Tài chính.

Trong suốt chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính luôn thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để thực hiện thắng lợi mọi đường lối của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, toàn ngành Tài chính đã và đang tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"; với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững” và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính trong giai đoạn 5 năm vừa qua (2016-2020). Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo, tổ chức phát động 5 phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nước rút. Hưởng ứng lời phát động của Bộ, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính đã phát động hơn 500 phong trào thi đua; đặc biệt, đối với hệ thống Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ quốc gia... các phong trào thi đua đã được triển khai đến tận cấp cơ sở với các nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo hiệu quả. Kết quả thu NSNN bình quân tăng khoảng 10,5%/năm; quy mô thu NSNN 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) ước gấp 1,63 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; cơ cấu chi NSNN chuyển dịch bám sát chủ trương, định hướng tái cơ cấu nền kinh tế, tăng chi con người, chi phát triển lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội; bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2016 - 2019 giảm mạnh, bình quân 3,5% GDP (giai đoạn 2011 - 2015 là 5,4%); nợ công và nợ Chính phủ giảm...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính.

Ngành Tài chính đã ưu tiến bố trí nguồn lực để tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia. Trong giai đoạn 2016-2020, NSNN bố trí bình quân trên 2.200 tỷ đồng/năm để tăng mua hàng dự trữ quốc gia. Dự kiến đến hết năm 2020, quy mô dự trữ quốc gia đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2010 và 1,23 lần so với năm 2015.

Việc tăng dần quy mô hàng hóa dự trữ quốc gia qua hằng năm góp phần tạo lập nguồn lực vật chất để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động điều hành, xuất cấp đáp ứng kịp thời yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống, khắc phụ hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh,  phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chính trị khác.

Tính đến hết tháng 12/2019, quy mô thị trường vốn đã đạt khoảng 112% GDP. Thị trường chứng khoán có vai trò nòng cốt chiếm khoảng 65% quy mô thị trường vốn.

Từ năm 2016 đến nay đã thực hiện rà soát cắt giảm 296 TTHC và sửa đổi, đơn giản hóa 1.138 TTHC. Tính đến tháng 6/2020 tổng số TTHC thuộc lĩnh vực tài chính còn lại 949/1.045.

Hệ thống khai thuế  điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc, số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ là 99,9%.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính là một trong những bộ, ngành đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Có thể nói, những thành tích đạt được của ngành Tài chính trong 5 năm vừa qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính. Đến nay, đã có gần 30 tập thể và gần 40 cá nhân được các đơn vị giới thiệu để xem xét công nhận là điển hình tiên tiến, trong đó có cả những tập thể, cá nhân công tác tại các vùng sâu, vùng xa

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, những thành tích đạt được trong giai đoạn 5 năm vừa qua là “những bông hoa đẹp” trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính, góp phần viết tiếp những trang sử mói, tô thắm thêm truyền thống của Ngành.

Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V (2021-2025).
Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V (2021-2025).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt ghi nhận những thành tích mà ngành Tài chính đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, thiên tai, bão lũ đang diễn ra hết sức phức tạp và khó lường... dẫn đến nền kinh tế thế giới lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn thì tại Việt Nam mặc dù cũng đã trải qua 2 đợt bùng phát của dịch Covid-19 và mới đây nhất là liên tiếp những đợt bão lũ đổ vào các tỉnh miền Trung của Việt Nam gây ra những thiệt hại rất lớn về người và của... thì ngành Tài chính nói riêng và các bộ, ngành với chức năng, nhiệm vụ được giao đã phối hợp đưa ra những chính sách tài chính kịp thời góp phần cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chúng ta chỉ có thể tự hào rằng tỷ lệ thu ngân sách cao cho thấy người dân tín nhiệm Chính phủ mà ủy thác chứ không phải Chính phủ tận thu. Do đó, Chính phủ, Bộ Tài chính phải có trách nhiệm làm sao để những đồng tiền thuế của người dân được chi tiêu một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất."

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng cho biết, nước ta đã và đang tập trung hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, “bão chồng bão, lũ chồng lũ” chưa từng có trong 20 năm qua. Chính phủ đã thống nhất chỉ đạo ngành tài chính cùng các bộ, ngành tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, sớm phục hồi đời sống và sinh kế cho người dân, các hoạt động kinh tế xã hội tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

“Ngay khi lũ lụt xảy ra trong đầu tháng 10, chúng tôi đã mời các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính lên làm việc với Thủ tướng Chính phủ để giải quyết hàng ngàn tấn gạo, rồi hàng loạt vật tư thiết yếu để hỗ trợ khắc phục lũ lụt”, Thủ tướng nói và cho biết, sau Đại hội, sẽ bay vào miền Trung bởi “trăm nghe không bằng một thấy”, để xem “hàng hóa, gạo đã đến tay người dân thực sự không”, để xem việc triển khai quyết sách giúp người dân không còn cảnh “màn trời chiếu đất”. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cũng như ngành Tài chính lo phục vụ nhân dân, có trách nhiệm với dân, chứ không phải chỉ lo “thu tiền, giữ bạc”.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm chủ trương và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc không tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Tài chính. Theo đó, Đại hội thi đua yêu nước hôm nay cũng là dịp để ôn lại những kết quả, thành tựu vẻ vang trong suốt 75 năm qua cũng như khơi dậy truyền thống tốt đẹp, tinh thần quyết tâm vượt khó, niềm vinh dự, tự hào là cán bộ ngành Tài chính để toàn thể đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nỗ lực thi đua yêu nước bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể, không ngừng đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt hơn nữa, đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành, cho đất nước trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc và những đóng góp của ngành Tài chính đối với công ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần giúp Chính phủ trong công tác điều hành các nguồn lực cùng cả nước vượt qua khó khăn. Thủ tướng chúc ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục phát triển và là mạnh máu của nền kinh tế.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị ngành Tài chính tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, trong đó đặc biệt chú trọng đảm bảo nguồn tài chính khắc phục hậu quả bão lũ miền Trung, phòng chống đại dịch COVID-19, bảo đảm đời sống của người dân và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao tặng ngành Tài chính Huân chương Độc lập hạng Nhất; Trong đó, các tập thể, cá nhân tiêu biểu ngành Tài chính được đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp nhận từ Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng số tiền 01 tỷ đồng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp nhận từ Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng số tiền 01 tỷ đồng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Những ngày qua, cùng với cả nước hưởng ứng lễ phát động chương trình “cả nước chung tay vì người nghèo” và chia sẻ với đồng bào miền Trung bị lũ lụt; cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính đã trao gửi qua Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, 5 tỉnh miền Trung và  gia đình 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hi sinh khi đi tìm kiếm cứu nạn, với tổng số tiền là 10 tỷ 550 triệu đồng. Tại Đại hội, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tiếp tục quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam với tổng số tiền là 1 tỷ đồng.

Giao lưu các điển hình tiên tiến tại Đại hội.
Giao lưu các điển hình tiên tiến tại Đại hội.

243 tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý

Với những thành quả đã đạt được và đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Tài chính vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và tại Đại hội, ngành Tài chính vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, cùng các danh hiệu như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác cho 243 tập thể, cá nhân cán bộ, công chức ngành Tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM