VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu tài chính, ngân sách nhiệm kỳ 2016 - 2020

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu tài chính, ngân sách nhiệm kỳ 2016 - 2020

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương chiều 30/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 là toàn diện và tích cực trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức từ kinh tế toàn cầu… Qua đó, tạo động lực và khả năng hoàn thành các mục tiêu tài chính ngân sách 5 năm, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Thu ngân sách về đích trước thời hạn, năm thứ tư vượt dự toán

Cục Hải quan Bình Dương phấn đấu thu ngân sách vượt 14.460 tỷ đồng

Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 92,1% dự toán năm

Cơ bản hoàn thành các mục tiêu tài chính 5 năm

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, kết quả thu chi NSNN đến thời điểm này rất tích cực, tiếp tục cơ cấu lại thu chi, bội chi, nợ công, góp phần thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu tài chính, ngân sách nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Cụ thể, thu NSNN vượt trên 8%, tương đương tăng khoảng 110.000 tỷ đồng so với dự toán. Trong đó, thu nội địa, thu từ dầu thô, xuất nhập khẩu đều vượt dự toán. Sơ bộ cả 63/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán tổng thu nội địa. Thu ngân sách trung ương tiếp tục vượt dự toán với số vượt thu ròng cao hơn số vượt thu năm 2018. Tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 24,4% GDP, vượt mục tiêu kế hoạch là 23,5% GDP. Cơ cấu thu nội địa trong tổng thu tăng dần, năm 2019 là 82% và năm 2020 dự kiến đạt gần 84%...

“Với những kết quả này, chúng tôi đánh giá khả năng cơ bản hoàn thành các mục tiêu tài chính ngân sách 5 năm, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2016-2020”

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

 

Cùng với đó, quản lý chi NSNN chặt chẽ trong phạm vi dự toán, tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, tăng tỷ trọng dự toán chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng dự toán chi thường xuyên, đồng thời kết hợp cơ cấu lại chi trong từng lĩnh vực gắn với đổi mới sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công. Tổng chi đầu tư phát triển của NSNN 5 năm 2016-2020 ước vượt mức kế hoạch đề ra là 2 triệu tỷ đồng, đạt khoảng 27-28% tổng chi NSNN (mục tiêu là 25-26%). Tỷ trọng chi thường xuyên không bao gồm chi cải cách tiền lương năm 2019 khoảng 60,35%, dự toán năm 2020 là 60,5% (mục tiêu năm 2020 là dưới 64%). 

Bội chi NSNN năm 2019 giảm từ mức 3,7% dự toán xuống mức dưới 3,4% GDP thực hiện. Nợ công đến nay giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016. Nợ công tiếp tục được cơ cấu lại, kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ. Cụ thể, kỳ hạn phát hành bình quân là 13,47 năm, tăng 0,78 năm so với cuối năm 2018, làm giảm chi phí nợ công. Tỷ trọng vay trong nước dự kiến cuối năm 2019 đạt 62,3% tổng dư nợ của Chính phủ, tăng so với mức 60,1% năm 2016.

“Với những kết quả này, chúng tôi đánh giá khả năng cơ bản hoàn thành các mục tiêu tài chính ngân sách 5 năm, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2016-2020”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, cùng với quá trình đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện thể chế theo các nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng Khoá XII của Quốc hội, của Chính phủ, ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tài chính ngân sách, hoàn thành 100% đề án Chính phủ, Thủ tướng giao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, phát triển thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, tạo kênh huy động vốn trung, dài hạn quan trọng và giảm thiểu rủi ro thanh khoản cho nền kinh tế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách… 

Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng, trong năm 2019, ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhằm cải thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, giảm chi phí, phiền hà cho người dân và DN. Nhờ vậy, trong Báo cáo môi trường kinh doanh 2020 vừa được Ngân hàng Thế giới công bố, chỉ số về thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc.

Việc quyết liệt triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành Tài chính, qua đó luỹ kế 2 năm 2019 - 2020 tiết kiệm được khoảng 3.000 tỷ đồng. Cụ thể, đến nay, toàn ngành Tài chính đã thực hiện cắt giảm được tổng thể 2.901 đầu mối, riêng năm 2019 giảm được 2.172 đầu mối, các đơn vị từ trung ương đến địa phương. Trong đó riêng hệ thống thuế năm 2019 giảm được 1.968 đầu mối, Hải quan giảm được 12 đầu mối, Kho bạc Nhà nước giảm được 191 đầu mối.

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra

Bước sang năm 2020, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân giao đến từng đơn vị sử dụng NSNN, theo đúng thứ tự ưu tiên, đảm bảo các nhiệm vụ chính trị quan trọng; tuân thủ các quy định về quản lý NSNN; đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. 

Đối với công tác thu NSNN, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng với ngành Tài chính ngay từ những ngày đầu tháng đầu quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn phối hợp với các cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu. Quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế, gian lận thương mại, hàng chuyển khẩu, gian lận xuất xứ…, phấn đấu tăng thu ngân sách trên 3% so với dự toán giao. 

Đối với chi đầu tư NSNN, cần triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công mới được sửa đổi năm 2019, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong việc giao và triển khai dự án dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chậm; quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm để đảm bảo năm 2020 giải ngân hết vốn đầu tư NSNN không chỉ dự toán năm 2020 mà còn cả vốn đầu tư của những năm trước chưa giải ngân hết chuyển sang. 

Đối với chi thường xuyên, cần triệt để tiết kiệm, đặc biệt là trong mua sắm trang thiết bị, ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi nước ngoài; tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách. Các địa phương cần chú ý đảm bảo thực hiện chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định cho năm 2021, trong đó có việc dành 70% tăng thu thực hiện ngân sách địa phương từ năm 2019 để dành nguồn cải cách tiền lương. 

Đối với vay và trả nợ, kiên quyết điều hành trong phạm vi dự toán để kiểm soát bội chi cả về số tuyệt đối và số tương đối, đảm bảo nợ công dưới giới hạn quy định, tiếp tục cải thiện dư địa chính sách tài khoá. Đề nghị các địa phương chỉ vay trong kế hoạch được giao, phù hợp với khả năng trả nợ, trong giới hạn quy định; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay. 

Đối với khu vực DNNN, cần thực hiện nhanh việc sắp xếp lại các DNNN, đặc biệt là nhóm các DNNN làm ăn thua lỗ. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác cổ phần hóa và đổi mới khu vực sự nghiệp công gắn với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở nâng cao tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, cơ cấu lại NSNN… 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM