Thu ngân sách về đích trước thời hạn, năm thứ tư vượt dự toán


Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo số liệu về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019. Cụ thể, tính đến ngày 15/12/2019, thu ngân sách Nhà nước đã đạt dự toán năm, trong đó nhiều khoản thu đạt trên 90% và vượt mức dự toán. 

Thu ngân sách nhà nước năm 2019 đã về đích trước nửa tháng, và đây sẽ  là năm thứ tư liên tiếp thu ngân sách vượt dự toán. Nguồn: Internet.
Thu ngân sách nhà nước năm 2019 đã về đích trước nửa tháng, và đây sẽ  là năm thứ tư liên tiếp thu ngân sách vượt dự toán. Nguồn: Internet.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2019 ước tính đạt 1.414,3 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm, trong đó, thu nội địa đạt 1.146,2 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7%; thu từ dầu thô đạt 53,3 nghìn tỷ đồng, bằng 119,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 210,2 nghìn tỷ đồng, bằng 111,1%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2019 ước tính đạt 1.316,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 927,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8%; chi đầu tư phát triển 246,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5%; chi trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5%.

Theo Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước năm 2019 đã về đích trước nửa tháng, và đây sẽ  là năm thứ tư liên tiếp thu ngân sách vượt dự toán; Chi ngân sách đã đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Có được kết quả ấn tượng trên, trong năm vừa qua, Chính phủ đã có nhiều biện pháp quyết liệt để thực hiện các vấn đề tồn đọng trong công tác thu ngân sách nhà nước. Trong đó, điển hình là các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu để tăng thu và đẩy mạnh việc truy thu trong lĩnh vực này; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế sau hoàn thuế, sau thông quan, xác định số hoàn thuế giá trị gia tăng cho phù hợp; quyết liệt hơn trong việc đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế xuất nhập khẩu nhằm phấn đấu vượt thu cao hơn so với số dự ước...

Trong công tác chi ngân sách, Chính phủ đã nỗ lực để giảm chi thường xuyên; Chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…