VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/7/2010 về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo hướng bảo đảm đủ căn cứ pháp lý khi xử lý, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm sự công bằng, minh bạch. Qua đó, hỗ trợ cho người vay ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và trả nợ cho NHCSXH; đồng thời, có cơ sở rõ ràng cho việc thanh tra, kiểm tra đối với NHCSXH.

Chống dịch hiệu quả nhưng không đình đốn hoạt động sản xuất, kinh doanh

Bổ sung kinh phí đợt 1 cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 140/2020/NĐ-CP

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Theo Bộ Tài chính, sau 10 năm triển khai cơ chế xử lý nợ rủi ro được quy định trong Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg cơ bản đã giải quyết, xử lý được các rủi ro do nguyên nhân khách quan. Theo báo cáo của NHCSXH, từ năm 2002 đến nay, tổng số nợ được xử lý rủi ro là 4.647 tỷ đồng cho 804.000 món vay. Tuy nhiên, trên thực tế cũng xuất hiện một số rủi ro do nguyên nhân khách quan khác chưa được quy định trong Quyết định này, do đó cần thiết phải nghiên cứu, bổ sung. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg. Dự thảo đã bổ sung một số nguyên nhân khách quan như: biến động chính trị, kinh tế - xã hội, dịch bệnh ở nước nhận lao động của Việt Nam làm ảnh hưởng đến người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài (phải về nước trước hạn...); doanh nghiệp tiếp nhận lao động bị phá sản, giải thể; doanh nghiệp tiếp nhận lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động do người lao động không đủ sức khỏe để làm việc hoặc không đảm bảo tay nghề hoặc do các nguyên nhân khách quan khác mà không do lỗi của người lao động...

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng bổ sung đối tượng khách hàng vay vốn hoặc thành viên khác trong hộ gia đình mắc bệnh hiểm nghèo; bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bổ sung các thành viên khác trong hộ gia đình bị rủi ro cũng được xem xét xử lý nợ (do theo quy định của Chính phủ, NNHCSXH cho vay tới hộ gia đình, vì vậy các thành viên trong hộ gia đình sẽ có quyền lợi và trách nhiệm như nhau)…

Theo Bộ Tài chính, các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm đủ căn cứ pháp lý khi xử lý, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm sự công bằng, minh bạch, qua đó hỗ trợ cho người vay ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và trả nợ cho NHCSXH, đồng thời có cơ sở rõ ràng cho việc thanh tra, kiểm tra đối với NHCSXH.

Thủ tướng Chính phủ nhất trí với đề xuất của Bộ Tài chính về việc sửa đổi quy chế xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan ban hành theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg là cần thiết. Thường trực Chính phủ thống nhất cao sự cần thiết phải sửa đổi quy chế này. 

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh, Thường trực Chính phủ đồng ý bổ sung một số nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro vay vốn, như: Khách hàng phải chuyển đổi sản xuất kinh doanh theo cấp có thẩm quyền, biến động chính trị xã hội, dịch bệnh, các thành viên trong gia đình bị rủi ro, khách hàng hoặc thành viên trong gia đình bị bệnh hiểm nghèo, khách hàng mất tích, các khoản nợ theo phán quyết của tòa án nhưng không có điều kiện thi hành…

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHCSXH nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đặc biệt lưu ý những tác động, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 đến đời sống nhân dân, đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời.  

Thủ tướng giao Bộ Tài chính - cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo tiếp thu ý kiến, sớm hoàn thiện trình Thủ tướng xem xét ban hành trên tinh thần sửa đổi quy chế xử lý nợ bị rủi ro, qua đó tạo điều kiện cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và để NHCSXH hoạt động hiệu quả, đúng hướng. Thủ tướng cũng lưu ý rà soát những đối tượng gặp rủi ro do Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp, người dân hết sức khó khăn. Bộ Tư pháp rà soát về căn cứ pháp lý, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh tạo kẽ hở lạm dụng chính sách.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM