VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính tại Hội báo toàn quốc năm 2019.

Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính

Bám sát nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác tuyên truyền, xuất bản, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính, công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ Tài chính thời gian qua được triển khai đồng bộ và mang lại nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt công tác.

Báo chí ngành Tài chính: Chủ công trong định hướng thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực tài chính

Báo chí ngành Tài chính nhận Giải B "Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính

Báo chí ngành Tài chính: Cầu nối đưa cơ chế, chính sách Tài chính vào cuộc sống

Đồng bộ các giải pháp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền

Để triển khai công tác thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả, hàng năm, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính để phục vụ nhu cầu thông tin cho các cơ quan báo chí trong cả nước.

Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ luôn sát sao chỉ đạo các đơn vị, nhất là các cơ quan báo chí ngành Tài chính thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương về công tác tuyên truyền xuất bản. Điển hình như các Chỉ thị của Ban Bí thư: Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị…

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính, trong những năm gần đây, Bộ Tài chính thường xuyên tổ chức họp báo định kỳ và họp báo chuyên đề. Trung bình mỗi năm, Bộ Tài chính tổ chức từ 37-42 cuộc họp báo định kỳ và chuyên đề, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Ngoài ra, hàng năm, lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã chủ động trả lời khoảng trên 200 cuộc trả lời phỏng vấn báo, đài trong nước và quốc tế về các vấn đề quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Bộ Tài chính.

Bám sát Kế hoạch tuyên truyền và sự chỉ đạo của Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ như Tổng cục Thuế, Tổngcục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước… thường xuyên tổ chức các đoàn đi thực tế cho các phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành đi thực tế để viết bài tuyên truyền về các hoạt động của ngành Tài chính. Bộ Tài chính cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về tài chính cho các cơ quan báo chí, các phóng viên theo dõi ngành Tài chính để có đủ kiến thức viết về tài chính.

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền ngành Tài chính tăng cường phối hợp với các đơn vị, chủ động lên kế hoạch truyền thông trước mỗi chủ trương, cơ chế, chính sách tài chính liên quan đến: công tác xây dựng pháp luật; tái cơ cấu ngân sách nhà nước và nợ công; cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành Tài chính… Các sản phẩm tuyên truyền ngày càng đa dạng hơn, từ báo viết đến báo điện tử và các bản tin truyền hình giúp thông tin lan tỏa tốt hơn, nhanh hơn..., qua đó, góp phần quan trọng vào thành công chung của ngành Tài chính.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Trên cơ sở kết quả đạt được và những yêu cầu mới đặt ra về công tác thông tin tuyên truyền, trong thời gian tới, Bộ Tài chính xác định tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các hoạt động của ngành Tài chính. Cụ thể, các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ, Liên Chi hội Nhà báo, các cơ quan báo chí ngành Tài chính tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị của Ban Bí thư như: Chỉ thị số 37-CT/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW và Kế hoạch thông tin tuyên truyền hàng năm do Bộ Tài chính ban hành góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính, phát huy vai trò, hiệu quả trong trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng đối công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành Tài chính.

Thứ hai, tăng cường kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan báo chí; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường mối quan hệ công tác giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng với các đoàn thể, chi hội nhà báo trong cơ quan báo chí.

Thứ ba, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí đủ phẩm chất và năng lực, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; xây dựng đội ngũ đảng viên trong các cơ quan báo chí thật sự tiên phong, gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị và đạo đức của người làm báo cách mạng.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Tăng cường kỷ luật thông tin, phát ngôn, phát huy vai trò tổ chức đảng trong cơ quan báo chí đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thứ năm, các cơ quan chủ quản báo chí ngành Tài chính phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời và giám sát thực hiện 10 điều “Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam”; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí ngành Tài chính tiếp tục triển khai tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác của ngành Tài chính, xây dựng hình ảnh về một ngành Tài chính tích cực, năng động, sáng tạo và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó, báo chí ngành Tài chính tiếp tục góp phần vào thành công chung của toàn ngành Tài chính. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM