VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngày 15/1/2022, Thỏa thuận ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới có hiệu lực

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 15/1/2022, Thỏa thuận ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới có hiệu lực

Chính phủ vừa phê duyệt Thỏa thuận ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam vào ngày 15/1/2022.

Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ưu tiên chi hỗ trợ nhân đạo, hạn chế tổn thất và tuyên truyền, giáo dục

Mức khấu trừ bảo hiểm xe cơ giới xác định thế nào?

07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Ngày 2/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 151/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới (APMRA) đã ký ngày 16/1/2021 tại Nay Pyi Taw (Cộng hòa Liên bang Myanmar) và cho phép áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung của Thỏa thuận khi Thỏa thuận có hiệu lực đối với Việt Nam.

Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thỏa thuận.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại để Thỏa thuận có hiệu lực đối với Việt Nam vào ngày 15/1/2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM