VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quốc hội bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất nội dung về phòng, chống Covid-19

Các đại biểu Quốc hội rà soát các công việc, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất nội dung về phòng, chống Covid-19

Sau 4 ngày làm việc, sáng ngày 23/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tổ chức họp nhằm rà soát các công việc, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan của Quốc hội, đại diện các bộ, ngành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc hội bàn thảo nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Quốc hội thống nhất dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Kiện toàn 13 chức danh khối Quốc hội

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XV

Chủ trì cuộc họp, sau khi nghe đại diện các cơ quan báo cáo tình hình sau 4 ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác tổ chức Kỳ họp, bảo đảm tiến độ đề ra. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, thảo luận các nội dung trong chương trình làm việc. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Quốc hội cần bày tỏ quan điểm về thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Công điện của Thường trực Ban Bí thư và đồng hành với Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất giao các cơ quan triển khai, bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ. 

Quốc hội thống nhất không ban hành một Nghị quyết riêng về phòng, chống dịch Covid-19, nhưng sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất về nội dung này. Chính phủ sẽ xây dựng Tờ trình, cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra để Quốc hội xem xét, thảo luận và đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ Nhất, biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ phối hợp chặt chẽ, bàn chi tiết, kỹ lưỡng các nội dung về phòng, chống Covid-19 để trình Quốc hội. Đồng thời, yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở về nội quy phòng, chống dịch, không chỉ ở Nhà Quốc hội mà còn đối với cán bộ nhân viên phục vụ, bộ phận tác nghiệp thông tin truyền thông, kể cả những nơi đại biểu Quốc hội lưu trú; tiếp tục tăng cường hơn kiểm soát ra vào Nhà Quốc hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM