VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quý I/2018, thu ngân sách nhà nước vượt 5,3% so với cùng kỳ

Luỹ kế thu NSNN quý I/2018 đạt 308,48 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet

Quý I/2018, thu ngân sách nhà nước vượt 5,3% so với cùng kỳ

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 3/2018 ước đạt 100,98 nghìn tỷ đồng, đưa luỹ kế thu NSNN quý I/2018 đạt 308,48 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2017.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Cải cách hành chính công có bước chuyển rõ nét, góp phần bảo đảm hiệu quả thu, chi, sử dụng ngân sách

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính

Trong đó, thu nội địa tháng 3/2018 ước đạt 81 nghìn tỷ đồng; Luỹ kế thu nội địa quý I/2018 đạt 253,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2017.

Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa còn lại ước đạt 209 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2017.

Bộ Tài chính cho biết, cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%), trong đó 32 địa phương thu đạt trên 26% dự toán năm, 43/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Trong tổng thu ngân sách, thu từ dầu thô ước đạt 4,39 nghìn tỷ đồng trong tháng 3/2018, đưa luỹ kế thu từ dầu thô quý I/2018 đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2017. Mức thu tích cực này đạt được là nhờ giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 12/2017 đến nay duy trì ở mức khả quan, giá dầu thanh toán của Việt Nam từ đầu năm đến nay bình quân khoảng 67,2 USD/thùng, tăng 17,2 USD/thùng so giá dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 3/2018 ước đạt 23,5 nghìn tỷ đồng; Lũy kế thu quý I/2018 đạt 67,58 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán năm, giảm 2,8% so cùng kỳ năm 2017. Sở dĩ thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm chủ yếu là do việc thực hiện cam kết khu vực kinh tế tự do ASEAN với trên 90% dòng hàng được cắt giảm thuế suất nhập khẩu về 0%, trong đó có nhiều mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như: ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng, sắt thép...

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 3/2018 ước đạt 112,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi quý I/2018 ước đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2017. Các nhiệm vụ chi NSNN trong quý I/2018 đã được Bộ Tài chính đảm bảo theo đúng dự toán cũng như tiến độ triển khai thực hiện, qua đó đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và các chính sách an sinh xã hội.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp cũng được đảm bảo. Tính đến ngày 28/3/2018, 40,408 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ đã được phát hành, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM