VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và Kiểm tra chuyên ngành. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Thực hiện kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia của các bộ đã được phê duyệt tại Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Công Thương; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và Kiểm tra chuyên ngành.

Loại bỏ ngay các thủ tục làm phát sinh chi phí của doanh nghiệp

Kiên quyết không có vùng cấm trong chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng nhất trí đề xuất của Bộ Tài chính về giảm chi phí cho doanh nghiệp

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ phối hợp với Tổng cục Hải quan-Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo quốc gia) sớm thực hiện một số nội dung sau:

Một là, mở rộng các thủ tục hành chính đã triển khai trong giai đoạn trước ra phạm vi toàn quốc và cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của các bộ.

Hai là, chỉ định đầu mối về nghiệp vụ và kỹ thuật để phối hợp với cơ quan thường trực kịp thời giải đáp, tháo gỡ và xử lý các vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ba là, rà soát các văn bản là cơ sở pháp lý liên quan đến các thủ tục hành chính dự kiến sẽ triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đảm bảo triển khai đủ 6 thủ tục hành chính đã đăng ký trong năm 2017 nhằm sớm có đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới.
Bốn là, thống nhất các quy trình thủ tục với Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia và phối hợp với cơ quan thường trực xây dựng phần mềm; chạy thử nghiệm; đào tạo, tập huấn cho công chức và các doanh nghiệp; tổ chức triển khai trên thực địa.
Ngoài ra, Bộ Tài chính còn đề nghị nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu.
Bộ Tài chính cũng đã có đề nghị cụ thể đến từng bộ về các nội dung cần triển khai của từng ngành. Trong đó, đề nghị Bộ Công Thương thông báo cho Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về những thủ tục hành chính không thực hiện theo kế hoạch tại Quyết định 2185/QĐ-TTg vì có sự thay đổi, hoặc đã bị bãi bỏ theo các văn bản quy phạm pháp luật mới để làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ điều chỉnh kế hoạch.
Đồng thời, nghiên cứu triển khai đầy đủ các mẫu chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi do các bộ cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia dưới hình thức C/O điện tử. Bổ sung thủ tục cấp các giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa NK thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương vào kế hoạch triển khai trong 6 tháng cuối năm để có thể bắt đầu triển khai sớm vào cuối năm 2017, đầu 2018.

Với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đề nghị tập trung chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai đối với 25 thủ tục hành chính mới thực hiện tại 5 đơn vị thuộc bộ gồm: Cục Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt và Tổng cục Thủy sản.

Đối với VCCI, Bộ Tài chính đề nghị sớm ban hành Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia. VCCI sớm triển khai chính thức thủ tục cấp C/O mẫu B sang ASEAN trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cơ sở pháp lý liên quan để sớm triển khai các thủ tục còn lại là: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM