VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Cục Thuế Quảng Ninh triển khai nhiều biện pháp đôn đốc thu tiền thuế nợ

Cục Thuế Quảng Ninh tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Cục Thuế Quảng Ninh triển khai nhiều biện pháp đôn đốc thu tiền thuế nợ

Cục Thuế Quảng Ninh đang tích cực thực hiện rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân nợ... để đôn đốc thu tiền thuế nợ

Thuế Quảng Ninh: Nhiều bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính

Cục Thuế Quảng Ninh: Đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử

Ngành Thuế Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 10% dự toán năm 2014

Ngành Thuế Quảng Ninh - Đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế

Công tác quản lý thu nợ đọng thuế luôn được Cục Thuế Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng vào việc hoàn thành dự toán thu hàng năm của ngành. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho việc thu ngân sách trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, việc tập trung thu hồi nợ thuế là một trong những giải pháp quan trọng để bù đắp nguồn thu sụt giảm. Để đảm bảo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, đồng thời thu hồi nợ, giảm nợ đọng thuế đến cuối năm 2021 xuống dưới 4,5% so với số thực thu vào NSNN theo chỉ tiêu phấn đấu, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp thu hồi nợ thuế, cụ thể như sau:

Thực hiện rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân nợ, đặc biệt tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở đó, áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đúng thời hạn quy định.

Trường hợp người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn sau thời điểm khóa sổ kế toán thuế thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh tiền chậm nộp kịp thời cho người nộp thuế.

Đối với các trường hợp người nộp thuế nợ thuế chây ỳ, kéo dài, Cục Thuế Quảng Ninh thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.

 Rà soát, xác định chính xác số tiền người nộp thuế còn nợ NSNN đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trường hợp có vướng mắc, Cục Thuế tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm số nợ.

Riêng với trường hợp người sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cơ quan Thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan Thuế chủ động ban hành văn bản kiến nghị Uỷ ban nhân dân thu hồi đất.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, thu thập, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xử lý nợ theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và hướng dẫn tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo xử lý đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; chặt chẽ về hồ sơ, trình tự, thủ tục và xử lý được tối đa số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách.

Đặc biệt, cơ quan Thuế tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan như: kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, sở kế hoạch đầu tư, sở tài nguyên môi trường, công an, tòa án... trong việc thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN và xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi.

Việc thực hiện thu NSNN từ nay đến cuối năm vẫn còn hết sức nặng nề, song với nhiều giải pháp đã được đề ra, với quyết tâm chính trị cao, Cục Thuế Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán, trong đó có chỉ tiêu nợ được giao, góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra tại Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM