Ngành Thuế Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 10% dự toán năm 2014

PV.

(Tài chính) Sáu tháng đầu năm các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh đều tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng doanh thu dịch vụ, du lịch, doanh thu xăng dầu, giao thông vận tải, đầu tư nước ngoài, khai thác khoáng sản đều tăng từ 5,5% đến 13% so với cùng kỳ năm 2013 đã góp phần thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán, trong đó thu thuế nội địa đạt 7.800 tỷ đồng bằng 58% dự toán năm 2014. Song, để phấn đấu vượt 10% dự toán thì ngành thuế Quảng Ninh cần triển khai nhiệm vụ thu ngân sách quyết liệt hơn nữa.

Ngành Thuế Quảng Ninh quyết tâm bứt phá vượt tối thiểu 10% dự toán thu ngân sách. Nguồn: internet
Ngành Thuế Quảng Ninh quyết tâm bứt phá vượt tối thiểu 10% dự toán thu ngân sách. Nguồn: internet

Theo dự toán thu ngân sách trên địa bàn Quảng Ninh năm 2014 phải đạt 32.491 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 13.617 tỷ, thu thuế xuất nhập khẩu 18.750 tỷ, các khoản thu để lại quản lý chi qua ngân sách 124 tỷ đồng. Như vậy, số thu ngân sách năm 2014 của Quảng Ninh tương đương với số thu ngân sách năm 2013.

Tuy nhiên, để phấn đấu vượt tối thiểu 10% tổng thu ngân sách trên địa bàn, Quảng Ninh phải nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh.

Năm 2014 được tỉnh xác định là năm đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII với mục tiêu "Xây dựng Quảng Ninh đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại" góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Vì vậy, ngay từ đầu năm Cục Thuế Quảng Ninh đã đề ra những mục tiêu và biện pháp điều hành quyết liệt và hiệu quả nhằm chống thất thu thuế, đồng thời có những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu.

Theo ông Trần Văn Ninh, Cục trưởng, Cục Thuế Quảng Ninh thì năm 2014 có những thuận lợi và khó khăn đan xen, đồng thời phải thực hiện các chủ trương, chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp và các hộ cá nhân kinh doanh nên đã giảm nguồn thu hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2014 Quảng Ninh vẫn hoàn thành vượt mức dự toán được giao với tổng số thu (phần thu nội địa) đạt 7.800 tỷ bằng 57% dự toán, tăng 17% so cùng kỳ. Trong đó khối doanh nghiệp nhà nước tăng 19%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1%, thuế ngoài quốc doanh tăng 6%, thu tiền sử dụng đất tăng 52% so với cùng kỳ…

Cục Thuế Quảng Ninh cho biết: Là đơn vị quản lý hàng vạn doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn trải dài gần 300km từ huyện Đông Triều đến thành phố biên giới Móng Cái, do đó công tác thu cũng như quản lý có nhiều phức tạp. Mặc dù có nhiều khó khăn cán bộ, công chức ngành thuế Quảng Ninh đã bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014 đến từng bộ phận, công chức toàn ngành. Đồng thời, Lãnh đạo Cục cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thuế đến từng cá nhân, hộ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phối hợp với Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện pháp luật thuế, phối hợp với các ban ngành, các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, mở các chuyên mục: "Thuế - những điều bạn có thể chưa biết", "Thuế với cuộc sống" trên Báo Quảng Ninh điện tử đã góp phần giải đáp, hỗ trợ tổ chức, cá nhân những vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật thuế, đồng thời nâng cao sự hiểu biết về chính sách, pháp luật thuế cho cộng đồng xã hội, nâng cao tính tự chủ, tự giác, tự khai, tự nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, hạn chế các vi phạm lớn về pháp luật thuế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, động viên được cộng đồng, doanh nhân cùng chung sức, chung lòng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cục Thuế Quảng Ninh đã thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách đi đôi với việc hiện đại hóa ngành thuế trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai ứng dụng tin học để hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và phong cách phục vụ văn minh, khoa học của cán bộ, công chức thuế trong toàn ngành với phương châm: "Thu thuế và thu được cả lòng dân"; Xây dựng các biện pháp đột phá công tác thuế sát với tình hình thực tế của địa phương, rà soát, nắm bắt khả năng thu đối với các khoản thu, lĩnh vực ngành nghề trọng điểm: than, điện, xăng dầu, ăn uống, dịch vụ, du lịch.

Thường xuyên đánh giá tình hình thu ngân sách, các yếu tố làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp quản lý thu như: Khai thác nguồn thu còn tiềm năng, tăng cường công tác quản lý khai thác thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế, công tác quản lý nợ thuế, thực hiện giải quyết xét hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời theo quy định. Mở rộng ủy nhiệm thu cho UBND xã nhằm khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu ngân sách, phân cấp quản lý và điều tiết ngân sách tối đa cho cơ sở, gắn quyền lợi và trách nhiệm của cấp xã trong việc thực hiện luật Ngân sách.

Ngành Thuế đã chỉ đạo, phân tích tính toán cụ thể các khoản có khả năng tăng thu như: thu từ doanh nghiệp trung ương, thu từ nhà thầu, đất đai… để bù đắp các khoản thu hụt thu do thay đổi chính sách về thuế. Trong đó nguồn thu từ khối doanh nghiệp nhà nước chiếm vị trí quan trọng. Các doanh nghiệp thuộc khối này hàng năm nộp ngân sách Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn từ 60 - 65% số thu như Tập đoàn Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam cùng các Công ty thành viên luôn là điểm sáng vì tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh và có nguồn thu ngân sách lớn.

Tiếp đến là số thu của ngành điện, xăng dầu, dịch vụ, du lịch. Trong các huyện, thị xã, thành phố thì huyện Đông Triều là điểm sáng về nhiều mặt. Trong công cuộc đổi mới của Đảng, huyện Đông Triều đã bứt phá vươn lên từ huyện thuần nông đến nay nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ mà công nghiệp, dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Trong đó, công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 61,7%, dịch vụ chiếm tỷ trọng 26,8%, còn nông lâm, ngư nghiệp chỉ còn 11,5%. Nhờ vậy tổng số thu ngân sách trên địa bàn huyện hàng năm tăng từ 10 - 15% dự toán. Năm 2014, Đông Triều phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn 800 tỷ trở lên, trong đó thu ngân sách địa phương trên 270 tỷ đồng.

Để hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục thuế huyện Đông Triều đã thực hiện đầy đủ các ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Đến nay 100% dữ liệu thông tin về người nộp thuế do Chi cục quản lý đã được quản lý trên phần mềm tin học. Toàn bộ các khâu từ tiếp nhận dữ liệu của người nộp thuế đến việc phân loại, cập nhật, xử lý dữ liệu đều thực hiện trên các ứng dụng đã tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Theo đồng chí Trần Văn Ninh đánh giá, nhìn vào số thu ngân sách 6 tháng đầu năm của ngành Thuế, có thể nói để phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 10% dự toán năm không đơn giản. Để đạt mục tiêu này tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá đúng tình hình thu ngân sách các tháng qua để có biện pháp điều hành, chỉ đạo quyết liệt. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tổ chức các buổi làm việc với cộng đồng các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp. Làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, du lịch, thương mại và nông lâm ngư nghiệp, và đã giải quyết nhiều việc vướng mắc ngay tại buổi làm việc.

Tỉnh cũng đã dành 200 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh; Chỉ đạo ngành ngân hàng thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của 87% tổng dư nợ trên địa bàn xuống dưới 13%/năm, hiện chỉ còn 180 tỷ đồng doanh nghiệp vay nằm trong hạn mức lãi suất trên 15%, chiếm 3% trong tổng dư nợ; Mặt khác tăng cường hiệu quả sử dụng đất, coi đây là biện pháp quan trọng để tăng nguồn thu ngân sách năm 2014. Tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi các dự án mà chủ đầu tư vi phạm luật đất đai để giao cho các chủ đầu tư có đủ tiềm năng và có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Xem xét và tổ chức đấu thầu các ô đất lợi thế giao cho các tổ chức có năng lực tài chính đầu tư khai thác hiệu quả và cùng với hàng loạt giải pháp khác như đổi mới chính sách thu hút vốn đầu tư, đa dạng các hình thức đầu tư, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nhằm tác động tích cực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu cho ngân sách.

Với những giải pháp trên, hy vọng năm 2014 Quảng Ninh sẽ bứt phá vượt tối thiểu 10% dự toán thu ngân sách, xứng đáng là một trong tỉnh thành có số thu ngân sách cao nhất trong cả nước.