VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hải quan Bình Dương thông quan hơn 120 triệu USD hàng hóa trong dịp 30/4-01/5

Doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Kkhu công nghiệp Mỹ Phước (Cục Hải quan Bình Dương)

Hải quan Bình Dương thông quan hơn 120 triệu USD hàng hóa trong dịp 30/4-01/5

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các Chi cục bố trícán bộ cong chức trực tại các điểm thông quan, đảm bảo làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Hải quan Bình Dương phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên gia

Hải quan Bình Dương có tân Phó Cục trưởng

Hải quan Bình Dương khẩn trương "vào cuộc" ngay sau Tết

Cục Hải quan Bình Dương ra sức thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép"

Kết quả, qua 4 ngày trực lễ Cục Hải quan Bình Dương đã đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, không để xảy ra ách tắc hàng hóa của doanh nghiệp. Cụ thể, toàn Cục đã giải quyết thủ tục hải quan cho 459 doanh nghiệp, với 2392 tờ khai, kim ngạch đạt hơn 120 triệu USD.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục, các đơn vị đã đảm bảo tốt công tác an toàn, an ninh, vệ sinh trụ sở cơ quan trong các ngày nghỉ lễ. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày để lãnh đạo Cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tất cả cán bộ công chức trong đơn vị điều nghỉ lễ an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Ngay ngày đầu đi làm sau lễ, các đơn vị đã nghiêm túc báo cáo về Cục trường hợp có đi đến các địa phương khác để Cục nắm tình hình và chỉ đạo phù hợp nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Sau lễ, toàn Cục bắt tay ngay vào công việc để tập trung hoàn thành nhiệm vụ 2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM