VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hải quan Bình Dương với Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hải quan Bình Dương với Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Bằng nhiều hành động thiết thực, Cục Hải quan Bình Dương đã và đang tiến hành tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền và thực hiện hưởng ứng tích cực Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022 tại đơn vị...

Hải quan Bình Dương tăng cường thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022

Hải quan Bình Dương đảm bảo thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ lễ

Tổng cục Hải quan công bố quyết định cán bộ phụ trách Cục Hải quan Bình Dương

Hải quan Bình Dương phối hợp phân tích, kiểm định hàng hóa

Nhằm phổ biến và thực thi có hiệu quả công văn của Tổng cục Hải quan về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới; Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 2022 với Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8/6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương và chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển ”.

Qua đó, Cục Hải quan Bình Dương đã tiến hành tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền và thực hiện hưởng ứng tích cực Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 202 tại đơn vị bằng cách hàng động thiết thực.

Hải quan Bình Dương tổ chức quán triệt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, nhất là nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Tăng cường tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông;

Trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, quan tâm đến đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền...

Bên cạnh đó, tại các cuộc họp giao ban, Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ của cộng đồng, xác định và triến khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biên và hải đảo, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Cục Hải quan Bình Dương còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền mục đích, ý nghĩa với chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2022 khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ công chức và lao động của đơn vị tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biên và hải đảo do địa phương, cộng đồng tổ chức, phát động.

Lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội đối với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; chạy đèn led, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tích cực Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022 tại trụ sở Cục và các Chi cục”.

Thông qua việc hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022, nhằm tăng cường trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, biển đảo của cán bộ công chức, người lao động tại Cục Hải quan Bình Dương và cộng đồng xã hội; tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm, đóng góp chung vào những nỗ lực quốc gia về bảo vệ môi trường, biển đảo bằng hành động cụ thể, thiết thực.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM