VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2017

Tỷ giá hạch toán giữa VND và USD tháng 12 là 1 USD=22.451 VND.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2017

Tại Thông báo số 5720/TB-KBNN ngày 30/11/2017 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2017, Kho bạc Nhà nước cho biết, tỷ giá hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ tháng 12/2017 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2017

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2017

Cập nhật tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2017

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2016

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2016

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2016

Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ như sau:

1 USD = 22.451 VND

1EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 26.618 VND

1GBP (Bảng Anh) = 30.125 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 200 VND

1CNY (Nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.397 VND

1HKD (Đôla Hồng Kông) = 2.875 VND

1 CHF (Franc Thụy Sỹ) = 22.817 VND

1 SGD (Đô la Singapore) = 16.671 VND.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu - chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM