VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước tập huấn dịch vụ công trực tuyến

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn dịch vụ công trực tuyến, ngày 16/12/2017.

Kho bạc Nhà nước tập huấn dịch vụ công trực tuyến

Ngày 16/12/2017, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn dịch vụ công trực tuyến cho Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc.

Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ hành chính công

Hải quan Hà Tĩnh: Tiếp nhận và giải quyết 297 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN), đại diện các vụ, cục chức năng của KBNN cùng với các điểm cầu của KBNN 63 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, đại diện Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã giới thiệu một số nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực KBNN như: Căn cứ pháp lý đối với giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBN; Quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trong hệ thống KBNN; Quy chế quản trị vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Đặc biệt tại, đại diện KBNN đã tập trung hướng dẫn KBNN các tỉnh, thành phố cách thức thực hiện Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đưa ra nhiều ví dụ tình huống thực tế có thể xảy ra khi triển khai dịch vụ này trên diện rộng.

Theo ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng giám đốc KBNN, để triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến, trong thời gian tới, các đơn vị chức năng cần xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; các địa bàn, đơn vị giao dịch bắt buộc tham gia giao dịch điện tử với KBNN trên trang thông tin dịch vụ công của KBNN phù hợp với tình hình thực tế.

Được biết, việc triển khai thí điểm 3 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử KBNN tại 5 KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh đã được KBNN triển khai từ đầu năm 2016 đã đạt được kết quả khả quan và nhận được sự đồng tình ủng hộ của các đơn vị giao dịch với KBNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM