VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách vượt trên 5% dự toán năm 2020

Biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách của cơ quan hải quan đạt được năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu, năm 2020, ngành Hải quan tiếp tục đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách, vượt trên 5% dự toán được giao.

Điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan thông tin về vụ việc “Làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang”

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tổng cục Hải quan, ngày 14/1/2020
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tổng cục Hải quan, ngày 14/1/2020

Năm 2019, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 116,05% dự toán

Theo Báo cáo về kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan năm 2019, tính đến ngày 31/12/2019, tổng số thu thuế của toàn Ngành là 348.721 tỷ đồng, đạt 116,05% dự toán năm 2019 và đạt 110,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 11,0% so với năm 2018.

Năm 2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/1/2019 đề ra giải pháp đồng bộ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; rút ngắn thời gian nộp thuế và thông quan hàng hóa; nâng cao hiệu quả công tác quản lý; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế thông qua công tác phân luồng kiểm tra hàng hóa tại khâu thông quan; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại…Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu của năm 2019 tăng mạnh, đạt hơn 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018, góp phần quan trọng vào kết quả thu của ngành Hải quan.

Cùng với nỗ lực thu ngân sách, các mặt công tác khác của Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận những kết quả quan trọng, nhất là công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thống kê từ 16/12/2018 đến 15/12/2019, lực lượng hải quan toàn Ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 17.321 vụ vi phạm pháp luật; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 3.035 tỷ đồng. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 482 tỷ đồng (tăng 37,08% so với năm 2018). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ; chuyển cơ quan khác khởi tố 164 vụ (tăng 23,31% so với năm 2018).

Kiểm tra sau thông quan cũng dần trở thành một trong những trụ cột của công tác quản lý hải quan hiện đại. Lực lượng kiểm tra sau thông quan toàn ngành Hải quan đã chủ động đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích, sàng lọc, phân tích thông tin rủi ro, xác định yêu cầu phương pháp tiến hành trước kiểm tra; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp giải trình, tránh khiếu nại, khiếu kiện và nợ đọng thuế…

Thống kê cho thấy, trong năm 2019, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 4.673 cuộc, trong đó có 1.504 cuộc tại trụ sở người khai hải quan (đạt 111% so với chỉ tiêu năm 2019, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2018), 3.169 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 2.293,12 tỷ đồng bằng 101% so với cùng kỳ năm 2018, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 2.262,69 tỷ đồng, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2018… qua đó, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật.

Hoạt động kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu; Thanh tra, kiểm tra; Quản lý rủi ro… trong năm 2019 cũng toàn ngành Hải quan đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2019, toàn ngành Hải quan đã tiến hành 411 cuộc thanh tra, kiểm tra (169 cuộc thanh tra chuyên ngành và 242 cuộc kiểm tra nội bộ). Kiến nghị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính hơn 251 tỷ đồng tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó yêu cầu truy thu hơn 213,5 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 37,5 tỷ đồng) và truy hoàn hơn 219,8 triệu đồng, đã nộp ngân sách hơn 185,4 tỷ đồng. Số nợ đã thu hồi và xử lý trong năm 2019 là 1.204,6 tỷ đồng, trong đó: thu hồi và xử lý nợ cũ (phát sinh trước 01/01/2019) là 197,7 tỷ đồng; thu hồi và xử lý nợ phát sinh trong năm 2019 là: 1.006,9 tỷ đồng…

Phấn đấu vượt trên 5% so với dự toán thu ngân sách năm 2020

Biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách của cơ quan hải quan đạt được năm 2019, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ghi nhận: Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào nguồn thu của ngân sách trung ương, góp phần đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng cho biết, tại hội nghị tổng kết ngành Tài chính vào ngày 10/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo toàn ngành phấn đấu vượt thu ngân sách khoảng 5%. Với mục tiêu, yêu cầu trên, Bộ trưởng yêu cầu, năm 2020, ngành Hải quan tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao, trong đó phấn đấu tăng thu trên 5% so với dự toán (338.000 tỷ đồng)…

Để có thể đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngành Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa… theo đúng mục tiêu, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra...

Đồng thời, ngành Hải quan cần tiếp tục tham mưu, đôn đốc, điều phối có hiệu quả các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại; Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành theo hướng áp dụng quản lý rủi ro; Chuẩn hóa và thu hẹp danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan hàng hóa; Phấn đấu cùng các bộ, ngành cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; xây dựng đề án về kiểm tra chuyên ngành được giao theo Nghị quyết số 99/NQ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. 

Đối với nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả, gian lận xuất xứ hàng hóa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng chỉ đạo ngành Hải quan phải tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác này; Xử lý nghiêm sai phạm của một số tập thể, cá nhân để xảy ra tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Cùng với những nhiệm vụ nêu trên, Bộ trưởng nhấn mạnh: Toàn ngành Hải quan thực hiện nghiêm công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định và nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của công chức hải quan; Hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức hải quan; minh bạch quy trình xử lý công việc…

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn bày tỏ quyết tâm cùng với toàn ngành Hải quan tiếp tục nỗ lực, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM