VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hải quan Bình Dương:

Triển khai hiệu quả nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong việc triển khai quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã quyết liệt triển khai thực hiện Đề án "Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7".

Hải quan Bình Dương: Sát cánh cùng doanh nghiệp

Bình Dương tập huấn thủ tục hải quan cho lãnh đạo Doanh nghiệp Nhật Bản

Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt 3.003 tỷ đồng

Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt hơn 9.556 tỷ đồng

Đề án Nộp thuế và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan.

Theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Đề án sau khi hoàn thành sẽ giúp người nộp thuế:

Thứ nhất, tiếp tục đơn giản hoá thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.

Thứ hai, chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

Thứ ba, việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của các cơ quan thu như: ngân hàng, Kho bạc, Hải quan.

Thứ tư, tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào NSNN, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hoá ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng phối hợp thu.

Khi đề án nộp thuế và thông quan 24/7 được triển khai sẽ rút ngắn hơn nữa thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, nâng tỉ lệ phối hợp thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng đạt tỉ lệ 100%.

Đề án được bắt đầu triển khai từ tháng 7/2017 và sẽ thí điểm, chạy thử từ tháng 11/2017.Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã xây dựng Kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị để đảm bảo việc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cụ thể các nội dung như: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên cổng thông tin điện tử, báo, đài; tập huấn cho CBCC và doanh nghiệp nộp thuế thường xuyên chiếm trên 85% tổng thu NSNN trên địa bàn; niêm yết công khai hướng dẫn thực hiện tại các địa điểm làm thủ tục hải quan… nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng, thông thạo khi triển khai thực hiện chính thức.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp cùng các ngân hàng, kho bạc trên địa bàn, triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nộp thuế vào NSNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM