Hải quan Bình Dương: Sát cánh cùng doanh nghiệp

PV.

“Đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp” luôn được Hải quan Bình Dương xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Điều này được minh chứng qua nhiều hoạt động thiết thực tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và được ghi nhận qua các kết quả cụ thể…

Lãnh đạo Hải quan Bình Dương đối thoại với Chi hội Hàn Quốc đầu tư tại Bình Dương
Lãnh đạo Hải quan Bình Dương đối thoại với Chi hội Hàn Quốc đầu tư tại Bình Dương

Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Không ngừng cải cách thủ tục hành chính; Công khai minh bạch hóa quy trình thủ tục hải quan; Chủ động lắng nghe và đồng hành, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN); Phát triển mối quan hệ đối tác hải quan - DN; Tuyên truyền phổ biết nhanh chóng các quy định mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển cổng thông tin điện tử nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng DN…

Là những giải pháp được Cục Hải quan Bình Dương triển khai mạnh mẽ, hiệu quả trong thời gian qua. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2017 các hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện và đã được cộng đồng DN đánh giá cao.

Theo đó, công tác hợp tác, đối tác giữa hải quan và DN luôn được Lãnh đạo Cục chú trọng chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hình thức hợp tác trong đối thoại, chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh.

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Cục đã ban hành Quy chế về hoạt động của Tổ phát triển quan hệ đối tác Hải quan – DN và Tổ tư vấn giải đáp trực tuyến để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thuế, hóa đơn, thủ tục hải quan, giấy phép đầu tư...

Tính từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tình Bình Dương đã tổ chức trên 4 cuộc đào tạo, tập huấn, đối thoại trực tiếp với DN, Chủ tịch các Hiệp hội DN. Chỉ tính riêng trong tháng 6/2017, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tổ chức đối thoại với các chi hội DN nước ngoài đầu tư tại Bình Dương như: Chi hội DN Nhật Bản; Ban chấp hành Chi hội Thương gia Đài Loan; Chi Hội DN Hàn Quốc.

Những kiến nghị của DN tại các Hội Nghị luôn được Cục Hải quan Bình Dương giải quyết kịp thời, các ý kiến ngoài thẩm quyền giải quyết cũng kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Ngoai ra, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm cắt giảm thời gian và chi phí, tạo thuận lợi cho DN cũng được Cục Hải quan Bình Dương triển khai tích cực. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đang chủ động đẩy mạnh triển khai các tiện ích từ phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan tới cộng đồng DN.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Cục đưa nhiệm vụ triển khai này vào nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2017. Bên cạnh đó, Cục đã thành lập tổ “Triển khai dịch vụ công trực tuyến” cấp Cục, cấp Chi cục để làm đầu mối triển khai, hỗ trợ và tuyên truyền DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Với những nỗ lực đó, tính đến hết tháng 5/2017, phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Cục đã tiếp nhận được 633 hồ sơ dịch vụ công; phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận 2.736 hồ sơ. Với mong muốn thông qua dịch vụ này sẽ giảm chi phí cho DN, làm cho hoạt động của cơ quan hải quan được minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh cho các đơn vị thuộc và trực thuộc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đảm bảo vận hành ổn định và sử dụng hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Ứng dụng tốt các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS; ứng dụng các tiện ích cơ chế một cửa quốc gia theo lộ trình của Tổng cục Hải quan.

Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND Tỉnh, Cục Hải quan Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cục đã quán triệt các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN về làm thủ tục hải quan.

Đồng thời, Lãnh đạo Cục cũng lấy tinh thần của các Nghị quyết đưa vào nhiệm vụ trọng tâm thực hiện xuyên suốt trong toàn đơn vị nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động XNK.

Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, với nhiều giải pháp trọng tâm nhằm góp phần tạo đột phá trong môi trường kinh doanh. Các giải pháp được quán triệt thực hiện là đẩy mạnh cải cách và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; Tăng cường quan hệ đối tác Hải quan-DN; Hiện đại hóa cơ sở vật chất, tiếp tục triển khai mô hình kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container; Xây dựng đội ngũ cán bộ đạt trình độ chuyên sâu, chuyên nghiệp, liêm chính, hiệu quả; Đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; Duy trì và áp dụng có hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử tiên tiến trên hệ thống VNACCS; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng khẳng định, tiếp tục triển khai toàn diện kỹ thuật quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan theo hướng giảm tỷ lệ kiểm tra, tăng tỷ lệ phát hiện vi phạm; Từng bước hỗ trợ công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan; Đồng thời, xây dựng và triển khai chương trình quản lý tuân thủ đồng bộ, thống nhất theo định hướng giảm dần mức độ kiểm soát sử dụng các quy trình thủ tục, các chế tài, xử lý vi phạm đối với DN có mức độ tuân thủ từ cao xuống thấp; Khuyến khích DN tự tuân thủ pháp luật thông qua chính sách khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan và chương trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan cả ở cấp Cục và cấp Chi cục theo hướng áp dụng quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro toàn diện, trong đó tập trung vào các DN có mức độ rủi ro cao; Tăng cường ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, tập trung thực hiện kiểm toán hải quan tại trụ sở DN; Phấn đấu, nâng dần số lượng DN được áp dụng chế độ ưu tiên để tạo thuận lợi cho các DN trên địa bàn, tăng tính cạnh tranh trong hội nhập.

Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - DN theo hướng mở rộng đối tượng ký kết, hình thức và lĩnh vực ký kết nhằm tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng DN; Phát triển năng lực quản lý của cơ quan Hải quan theo chuẩn mực của một cơ quan Hải quan hiện đại.

Một trong những giải pháp góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh hiệu quả và tích cực mà Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã áp dụng và tiếp tục được phát huy trong thời gian tới là công tác đào tạo, tập huấn kết hợp với đối thoại trực tiếp với DN. Trong đó, tập trung thực hiện là tổ chức đào tạo, tập huấn cho các giám đốc, tổng giám đốc DN người nước ngoài thông qua cầu nối là các Chi hiệp hội DN có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Tỉnh và các Văn phòng hiệp hội tại TP. Hồ Chí Minh.