VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thu về ngân sách 456 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Thu về ngân sách 456 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan TP. Hà Nội) cho biết, số thu nộp vào ngân sách nhà nước qua công tác kiểm tra sau thông quan tính đến hết tháng 11/2019 của đơn vị đạt 456 tỷ đồng, bằng 335% chỉ tiêu, tăng 170% so với cùng kỳ năm 2018.

Hải quan Hà Nội: Hệ thống VASSCM “phủ sóng” các địa điểm, kho, bãi

Hải quan Hà Nội nhận máy soi hiện đại trị giá gần 200.000 USD do Hoa Kỳ tài trợ

Hải quan Hà Nội và hành trình hơn 1 thập kỷ cải cách, hiện đại hóa

Hải quan Hà Nội phát hiện, xử lý 454 vụ vi phạm

Kết quả trên có được là do Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện tốt cả ba khâu của công tác kiểm tra sau thông quan, gồm: Thu thập, phân tích thông tin lựa chọn đối tượng kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra; xử lý kết quả kiểm tra.

Theo bà Trần Thị Lan Anh, trong 3 khâu của công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TP. Hà Nội chú trọng khâu thu thập, phân tích thông tin lựa chọn đối tượng kiểm tra nhằm chọn trúng, chọn đúng đối tượng để kiểm tra; đồng thời, tập trung vào kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, các lĩnh vực, mặt hàng/nhóm hàng có mức độ rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm về mã HS, trị giá khai báo, xuất xứ...

Sau khi kết thúc các cuộc kiểm tra, dựa trên kết quả phát hiện các vi phạm, Cục Hải quan TP. Hà Nội tiến hành thu thập thông tin về các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tương tự, để tiếp tục kiểm tra sau thông quan và cảnh báo cho các khâu thông quan.

Phân tích về những lợi ích thiết thực của công tác kiểm tra sau thông quan trong công tác quản lý hải quan, bà Trần Thị Lan Anh cho biết, hiện nay, Hải quan Việt Nam đang áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong mọi hoạt động nghiệp vụ hải quan. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian thông quan và thực hiện kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 5 năm từ ngày đăng ký khai hải quan nhằm tăng tính tuân thủ của doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hải quan.

“Thông qua công tác kiểm tra sau thông quan, doanh nghiệp đã rút ra được lợi ích từ việc tuân thủ pháp luật sẽ được hưởng ưu tiên trong việc kiểm tra khai báo. Ngược lại, những doanh nghiệp đánh giá không tuân thủ sẽ có biện pháp quản lý phù hợp, khi phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý vi phạm và truy thu thuế”, bà Trần Thị Lanh Anh nhấn mạnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM