VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Khẩn trương rà soát bãi bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khẩn trương rà soát bãi bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết

Mới đây, tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2/2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính

Bắt tay vào triển khai nhiệm vụ tăng cường phát triển kinh tế ngay sau Tết

Thủ tướng chỉ đạo thông quan hàng hóa xuất khẩu tại Tân Thanh

Năm 2018 phải có đột phá về cơ chế một cửa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tổ công tác của Chính phủ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ quản lý chuyên ngành và các bộ, cơ quan quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết, bất hợp lý, chồng chéo, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/4/2018.

“Các bộ cần xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ xem xét, ban hành chậm nhất trước ngày 31/10/2018” Nghị quyết nêu rõ.

Bên cạnh đó, các bộ cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, nghiên cứu, tiếp tục đề xuất cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư; xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành, đề xuất cụ thể cách thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với danh mục hàng hóa đang chịu nhiều hình thức quản lý, kiểm tra chồng chéo của nhiều bộ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM