VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động hợp tác tài chính quốc tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động hợp tác tài chính quốc tế

(Tài chính) Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và định hướng công tác năm 2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế được tổ chức sáng ngày 23/12/2013 tại trụ sở Bộ Tài chính.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hợp tác quốc tế năm 2013, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, thực hiện các chương trình hành động của Bộ,  Bộ Tài chính tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược Tài chính 2011-2020 và 9 chiến lược nhánh; 38 Điều ước, thỏa thuận quốc tế về lĩnh vực tài chính đã được ký kết.

Năm 2013, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ; đặc biệt là các nhà tài trợ mong muốn có cơ chế hợp tác đối thoại hiệu qủa trong lĩnh vực tài chính công; trong hợp tác tài chính khu vực. Việt Nam tiếp tục là một thành viên tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm tiến gần hơn đến Nhóm ASEAN 5 trong việc thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, đồng thời từng bước biến những sáng kiến hợp tác khu vực thành lợi ích cụ thể cho quốc gia.

Năm 2013 cũng là năm Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do có ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam đặc biệt là Hiệp định TPP. Bên cạnh đó, Việt Nam đã thực hiện rất thành công đợt rà soát chính sách thương mại sau 5 năm gia nhập WTO.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trương Chí Trung đánh giá cao những nỗ lực và thành quả của đơn vị trong năm 2013. Trong bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, ngành Tài chính cũng đã có những đóng góp nhất định thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Những thành công này của ngành có đóng góp không nhỏ của công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Đơn vị cũng đã mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, thiếu sót để từ đó đặt ra những mục tiêu và giải pháp khắc phục  cho năm 2014 và những năm tiếp theo. Thứ trưởng cũng đã đưa ra một số định hướng của đơn vị trong hoạt động trong thời gian tới, trong đó tập trung vào những nội dung:

Thứ nhất, trong bối cảnh kinh tế - chính trị trên thế giới đang có những biến động mạnh mẽ và nhanh chóng, cần chủ động sớm đưa ra các dự báo, đề xuất, tham mưu thích hợp cho Bộ trong công tác hợp tác quốc tế về tài chính; Cần quán triệt đường lối, chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về công tác đối ngoại tại Nghị quyết 11 của Trung ương Đảng và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, từ đó đưa ra các đề xuất về chương trình, chính sách hợp tác tài chính phù hợp với đường lối của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế trong sân chơi toàn cầu hóa ngày nay.

Thứ hai, sớm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các cam kết quốc tế đã đang và sẽ thực hiện, đặc biệt khi năm 2018, là thời hạn kết thúc các cam kết giữa Việt Nam và ASEAN, từ đó thông tin ra bên ngoài các nội dung cần thiết thông qua các kênh thông tin truyền thông của Bộ và bên ngoài.

Thứ ba, cần kiện toàn hơn sự phối hợp đồng bộ trong công tác hợp tác đối ngoại. Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại để những hoạt động này thực sự đem lại lợi ích thiết thực, hiệu quả và triệt để tiết kiệm, tránh lãng phí.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM